Pedagogisk ledelse

PRIS: GRATIS
DATO 2007-10-13
FORFATTER
ISBN 9788276742800
FILSTØRRELSE 5,4 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Ved å anlegge et relasjonelt perspektiv på ledelse, utfordrer forfatterne en individualistisk oppfatning av ledelse preget av mål-middel-tenkning. Et sentralt fokus i boken er rektors rolle som pedagogisk leder. Skolelederens handlingsrom og hverdagens mange dilemmaer blir løftet fram og drøftet. Gjennom dette skriver forfatterne seg inn i dagens aktuelle skolevirkelighet med reformer på alle nivå, fra grunnskole til høgskole. Et hovedmål med å styrke den pedagogiske ledelsen i skolen er å bidra til å utvikle en innovasjonsorientert læringsstruktur i organisasjonen. Bidragsyterne er Otto Laurits Fuglestad, Sølvi Lillejord, Johnny Tobiassen, Svein Rognaldsen, Carl Cato Wadel, Jorunn Møller, Olga Dysthe, Dag Lotsberg og Bengt Persson. «Flere forskeres artikler gir en interessant og fengslende bok som setter pedagogisk ledelse i en sammenheng.» (Skolelederen 5/97)

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Pedagogisk ledelse PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Pedagogisk ledelse.

...om at ledere i barnehagen tar ansvar for å lede medarbeidere i refleksjons - og læringsprosesser som en lærende organisasjon. Pedagogisk leder. Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Alle som arbeider som pedagogiske ledere og leder det øvrige personalet, har et viktig ansvar for å styrke og utvikle det faglige innholdet i barnehagen.Forfatterne ... Hva vil vi oppnå med mer tid til pedagogisk ledelse i barnehagen? Både forskning og erfaring viser at pedagogisk ledelse er en nøkkel til utvikling av høy kvalitet i barnehagen. Ledere som involverer seg, og utvikler en lærende organisasjon gir viktige bidrag til barns læring og utvikling. Videreutdanningen Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen skal bidra til å styrke og avklare den pedagogiske lederens rolle og ...