Historiedidaktikk

PRIS: GRATIS
DATO 2016-01-08
FORFATTER Erik Lund
ISBN 9788215026145
FILSTØRRELSE 12,83 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Ny, oppdatert utgave av klassikeren for historielærere og lærerstudenter.«Historiedidaktikk» består av tre deler. Del 1 gir innsyn i historiedidaktisk forskning om hvordan elever forstår og opplever fortiden, og hvordan historie som skolefag har utviklet seg både i Norge og internasjonalt. Denne femte utgaven er oppdatert i forhold til endringer i rammeverket for historiefaget og ny historiedidaktisk forskning med særlig fokus på elevvurdering. Del 2 er bokens metodedel. Her tar forfatteren for seg historiedidaktikkens teorigrunnlag tett knyttet til eksempler for bruk i klasserommet. På en ryddig og engasjerende måte presenteres og diskuteres læringsstrategier og læringsstiler, kildegransking og kreativ skriving, fortelling, simulering og rollespill, digital læring i historie, og bilder og film som kildemateriale. Kapitlet om elevvurdering viser hvordan ny historiedidaktisk forskning har ført frem til oppgave- og vurderingsformer utvikler elevenes historiske tenking og historiebevissthet. Bokens siste del rommer et stort utvalg av historisk materiale av tekstlig og visuell art med konkret og detaljert veiledning for undervisningsopplegg som konkretiserer og eksemplifiserer del 1 og del 2. «Historiedidaktikk» er skrevet for lærerstudenter i grunnskolelærerutdanningen og i praktisk pedagogisk utdanning, men den vil også være både nyttig og interessant lesning for historielærere. «En skattkiste for alle som vil arbeide med faget historie i skolen.» FINN HOLDEN i Utdanning «... bør være obligatorisk lesning for alle som utdanner seg til å undervise i historie, og befinne seg på arbeidspulten til enhver historielærer.» ALF SJULS HANSEN i Levende historie «Med denne boka har Erik Lund gitt historielærere og studenter en teoretisk og metodisk skattkiste. - Boka vil kunne bli en viktig veileder til en mer meningsfull historieopplæring i grunn- og videregående skole.» PER MEHUS i HIFO-nytt «Norske Erik Lund regnes af mange for den vigtigst

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Historiedidaktikk PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Historiedidaktikk.

... alle som er eller skal bli historielærere. Boken består av tre deler: Del 1 gir innsyn i historiedidaktisk forskning om hvordan elever forstår og opplever fortiden, og hvordan historie som skolefag har utviklet seg både i Norge og internasjonalt. Historiedidaktikk har derfor vært knyttet til hva historie er, og hvorfor vi trenger skolefaget historie, men også om dannelse. Slik historiedidaktikk har særlig fokusert på hva vitenskapsfaget historie handler om, hvordan skolefaget skal tilsvare eller skille seg fra vitenskapsfaget og hvorfor faget er viktig for skolen. Historie og historiedidaktikk er studiet av hvordan vi møter fortiden og hvordan dette møtet kan forstås. Det handler om hvordan vi forstår fortiden, hvordan vi bruker den og hvordan vi lærer fra oss fortellinger. Masterstudiet i historie og historiedidaktikk ved UiS er det eneste av sitt slag i Norge. Historiedidaktikk (Heftet) av forfatter Erik Lund. Pedagogikk. Pris kr 439. Se flere bøker fra Erik Lund. «Hi...