Vold i nære relasjoner

PRIS: GRATIS
DATO 2019-01-11
FORFATTER
ISBN 9788205512429
FILSTØRRELSE 3,64 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

I vårt arbeid møter vi mennesker, som utøver eller utsettes for vold i nære relasjoner. Det kan for eksempel være i skole eller barnehagen, helsestasjonen, sykehjem, barnevern, boliger for utviklingshemmede, familievernkontor, barnevernstiltak eller i ulike hjelpetiltak eller behandlingstilbud for utsatte eller utøvere av vold i nære relasjoner. I denne boken beskriver og drøfter forfatterne vold i nære relasjoner i et bredt perspektiv. Bokens kapitler løfter frem ulike sider ved dette utfordrende fagområdet. Gjennom erfarings- og forskningsbasert kunnskap blir blant annet temaer som digital kjærestevold, vold mot eldre, partnerdrap, æresrelatert vold, familievernets arbeid med vold, samtaler med barn og konflikt og forsoning ved seksuelle overgrep løftet frem og diskutert. Boken henvender seg til studenter, ansatte i tjenesteapparatet og til forskere.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Vold i nære relasjoner PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Vold i nære relasjoner.

...onal handlingsplan om vold i nære relasjoner 24.06.2019: Vold i nære relasjoner er fortsatt en stor utfordring i norsk sammenheng. Denne volden har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Vold i nære relasjoner Søk. Vold og overgrep mot barn. Personer som utøver vold og overgrep. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Vold i nære relasjoner er i dag anerkjent som et alvorlig samfunnsproblem, 40 år etter at kvinnemishandling ble satt på dagsordenen. I årene som har gått, har det skjedd mye, både når det gjelder hvordan vi forstår volden, og når det gjelder hvordan vi forstår samfunnets håndtering av volden. Hva er vold i nære relasjoner? Vold i nære relasjoner omfatter ulike former for vold og overgrep mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, og den omfatter også barn som er vitne til volden. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse faller også inn under begrepet. Vold bør tematisere...