Norske interesser

PRIS: GRATIS
DATO 2008-08-27
FORFATTER Leiv Lunde, Henrik Thune, Eiler Fleischer, Leo Grünfeld, Ole Jacob Sending
ISBN 9788202291341
FILSTØRRELSE 8,38 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

I dagens globaliserte verden angår utenrikspolitikk oss alle. Av den grunn igangsatte utenriksminister Jonas Gahr Støre UD-prosjektet "Refleks -- norske interesser i en globalisert verden". Hensikten er å stimulere til bred og åpen debatt om Norges rolle i verdenssamfunnet. Rapporten Norske interesser springer ut av Refleksprosjektets arbeid. Det er den første helhetlige drøftingen av globalisering og dens utfordringer for norske interesser siden Berlinmurens fall i 1989 endret på rammene for norsk utenrikspolitikk. I sentrum av rapporten står spørsmålene: - Hva er norske interesser? - Hva er sammenhengen mellom krigen i Afghanistan, norsk sikkerhet og NATOs fremtid? - Hva betyr politisk stabilitet i Asia og Midt-Østen for Norges økonomiske fremtid? - Kan oljelandet Norge forene økonomiske interesser og hensynet til klimaproblemene? "Vi må våge å drøfte våre egne interesser i verden. Vi må gjøre oss klokere med hensyn til hvordan det norske samfunnets ulike mål og behov utfordres av globalisering, og best kan ivaretas. Vi må utfordre oss selv. Vi må våge å teste om utenrikspolitikkens etablerte svar fortsatt er gyldige", skriver Jonas Gahr Støre innledningsvis. Norske interesser er et viktig og aktuelt bidrag til den politiske debatten, og utfordrer vårt bilde av oss selv som land og våre interesser i forholdet til verden for øvrig.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Norske interesser PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Norske interesser.

... hva norske utestasjoner vektlegger og bruker sin tid på. I denne rapporten gjør vi nettopp en slik undersøkelse. Vi analyserer hva norske utestasjo-ner identifiserer og forfølger som norske interesser, og hvilke interesser andre land signali-serer overfor norske utestasjoner. Kommandørkapteinen mener oppdraget er viktig for å ivareta norske interesser. De skal sikre forsyningslinjene over Atlanterhavet - blant annet ved å patruljere med opp til ti fartøy - til sør ved Gibraltar i Europa, til grensen mellom Nord- og Sør-Amerika, og i nord til Canada og Tromsø, forteller skipssjefen. Det utkrystalliserer seg tre grunner til at selfangsten er en "norsk interesse" i følge norske politikere: Det er en tradisjon, man mener at selen spiser opp fisken - og man er redd for at forbud mot selprodukter vil føre til at det også innføres strengere internasjonale regler for hva man kan gjøre mot dyr på andre områder. Jeg har i mange år hevdet at det norske folk er grunnleggende ik...