Personlighet

PRIS: GRATIS
DATO 2017-07-18
FORFATTER Sigmund Karterud
ISBN 9788205500990
FILSTØRRELSE 5,93 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Personlighet angår alle. Det handler om å forstå seg selv, andre og sosialt samspill.Men de teoriene som vi tradisjonelt har forstått oss selv gjennom, er gammeldagse, mangelfulle og motstridende. Moderne samfunn krever en moderne og kunnskapsbasert personlighetsteori som kan korrigere overleverte feilaktige forestillinger. Spesielt viktig er dette for utdannelse av yrkesgrupper som har med mennesker å gjøre. Dårlig personlighetsforståelse fører ofte til dårlige personlige og kollektive valg.Denne boken gir leseren en innføring i personlighetens tre hovedkomponenter og hvordan de bygger på hverandre. Disse komponentene er temperament, tilknytning og selvbevissthet (mentalisering). Det anlegges et evolusjonært perspektiv.Les anmeldelse av Personlighet i SykepleienLes anmeldelse av Personlighet i Tidsskriftet den norske legeforening

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Personlighet PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Personlighet.

... stabile individuelle forskjellene i hvordan ulike mennesker tenker, handler og føler på tvers av forskjellige situasjoner.Det finnes en lang rekke teorier innen fagområdet personlighetspsykologi. Personlighet kan blant annet forklares som en persons individuelle, psykologiske særpreg og karakteristiske åndelige og moralske egenskaper. En personlighet kan i Adferds vitenskap være det samme som en identitet, eller en personlighetstype. Ulike forskere har ulike definisjoner på personlighet, ut ifra hvilken teori de baserer sin ... Disclaimer: All non-English versions of the website contain unofficial translations contributed by our users. They are not binding in any way, are not guaranteed to ... Personlighet kan defineres som: "de karakteristiske mønstre av tanker, følelser og handlinger som utgjør et individs særegne stil og som innvirker på det tilpasning til omgivelsene" eller som: "Personlighet er distinkte og relativt stabile måter å tenke, føle og handle på" - Pers...