Personlighetspsykiatri

PRIS: GRATIS
DATO 2017-02-20
FORFATTER Sigmund Karterud, Theresa Wilberg, Øyvind Urnes
ISBN 9788205494626
FILSTØRRELSE 9,67 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Personlighetspsykiatri er et ungt fagfelt. Dette er en revidert utgave av den første læreboken i sitt slag, som kom i 2010. Boken sammenfatter nyere kunnskap og teorier om personlighetsutvikling og personlighetsproblemer i lys av evolusjon, temperament, tilknytning, selvutvikling, mentalisering, sosialisering og nevrobiologi. Boken består av fem deler: Del 1 - drøftes det biopsykososiale grunnlaget for personlighetspatologi. Vi redegjør for en personlighetsteori som bygger på temperament, tilknytning og mentalisering/selvbevissthet. Del 2 - gjennomgås de forskjellige personlighetsforstyrrelsene i henhold til diagnosesystemene DSM-5 og ICD-10. Begrepet personlighetsforstyrrelser problematiseres. Del 3 - handler om personlighetspatologi ved andre tilgrensende psykiske lidelser: somatisk sykdom eller hodeskader, Aspergers syndrom, ADHD, schizofreni, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser, rusmiddellidelser, PTSD, sosial fobi og dystymi. Del 4 - tar for seg prinsipper og anbefalinger for klinisk personlighetsutredning. De illustreres ved fire lengre kasuistikker. Del 5 - omhandler behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser. Den tar for seg «offisielle» retningslinjer, rammebetingelser og nivå i helsetjenesten, medikamentell behandling og virksomme psykoterapier.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Personlighetspsykiatri PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Personlighetspsykiatri.

...ghetspsykiatri (NAPP) Ingress Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse på utredning og behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelser. Personlighetspsykiatri Sigmund Karterud, Theresa Wilberg , Øyvind Urnes . Personlighetspsykiatri er et ungt fagfelt. Dette er en revidert utgave av den første læreboken i sitt slag, som kom i 2010. Personlighetspsykiatri Forskergruppens overordnede mål er å finne svar på hvordan personlighetsforstyrrelse best kan forstås og behandles. Kjerneproblematikken ved personlighetsforstyrrelse (PF) kan knyttes til individets temperament, handlingsmønster og sosiale fungering. Personlighetspsykiatri er et ungt fagfelt. Dette er en revidert utgave av den første læreboken i sitt slag, som kom i 2010. Boken sammenfatter nyere kunnskap og teorier om personlighetsutvikling og personlighetsproblemer i lys av evolusjon, temperament, tilknytning, selvutvikling, mentalisering, sosialisering og nevrobiologi. Personlighetspsykiatri er et ...