Finansregnskapet

PRIS: GRATIS
DATO 2007-01-12
FORFATTER Helge Pedersen
ISBN 9788251837460
FILSTØRRELSE 11,54 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Denne oppgavesamlingen er laget til hovedboken Finansregnskapet. Del 1; med analyse av samme forfatter. Boken inneholder oppgaver med løsningsforslag til de enkelte kapitlene i læreboken. Oppgavesamlingen bør brukes sammen med teorispørsmålene i læreboken.Enkelte av regneoppgavene er tilrettelagt for løsning i Excel; disse oppgavene er lagt ved på diskett. For å kunne bruke oppgavene må du ha tilgang til en PC med Excel 5.0 eller nyere.Oppgavene og løsningene er i samsvar med regnskapsregler, regnskapsstandarder og skatteregler per 01.10.1999.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Finansregnskapet PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Finansregnskapet.

... og de ansatte sammen med driftregnskapet når det skal treffes økonomiske beslutninger. Finansregnskapet skal gi alle interessenter lik informasjon slik at de skal kunne fatte økonomiske beslutninger. Ulike grupper har behov for informasjon om den gitte økonomiske utviklingen i en bedrift. Finansregnskapet viser bedriftens økonomiske utvikling og og finansielle stilling. Finansregnskapet fremlegges ved slutten av hvert kalenderår og gjelder for vedkommende år. Finansregnskapet har som formål å gi korrekt finansiell informasjon om selskapet og består av følgende deler: Resultatregnskap for året Finansregnskapet er lovpålagt i Norge gjennom regnskapsloven. Et finansregnskap er lovpålagt i Norge gjennom regnskapsloven. Norske virksomheter må utarbeide finansregnskap ved slutten av hvert kalenderår og skal redegjøre for virksomhetens finansielle situasjon overfor omverdenen. Finansregnskap kalles også årsregnskap eller ... "Finansregnskapet - kort og godt" er en kompakt ...