Utlendingsloven

PRIS: GRATIS
DATO 2008-09-23
FORFATTER Terje Einarsen
ISBN 9788245007831
FILSTØRRELSE 7,38 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Utlendingsloven regulerer utlendingers adgang til Norge og deres opphold her. Loven inneholder blant annet regler om asyl, arbeidsinnvandring og familieinnvandring. Den gir også hjemmel for negative reaksjoner, som bortvisning, utvisning og straff. Det dreier seg om et komplisert og dynamisk rettsområde, hvor forholdet til folkeretten ofte spiller inn. Asyl- og innvandringsspørsmål har lenge vært blant de mest omdiskuterte og kontroversielle politikkområdene i Norge. Spesielle enkeltsaker og hendelser har fått stor oppmerksomhet. Mullah Krekar-saken, Vanunu-saken og den såkalte UDI-skandalen er eksempler på det. Disse kan - i likhet med andre utvalgte saker som har vært behandlet av UNEs stornemnd, Høyesterett eller internasjonale rettsinstanser - være illustrerende for problemstillinger knyttet til utlendingers rettsstilling. Denne boken er i utgangspunktet en tradisjonell lovkommentar som behandler utlendingsloven i stort og smått. Boken kommenterer også noen viktige endringer i den nye utlendingsloven som ble vedtatt i mai 2008 og som er forventet å tre i kraft i 2010. Dr. juris Terje Einarsen er lagdommer i Gulating lagmannsrett, p.t. postdoktor ved Universitetet i Bergen. Einarsen er medlem av Den norske dommerforeningens menneskerettsutvalg, fast medlem av UNEs stornemnd og har blant annet utgitt Retten til vern som flyktning (Cicero Publisher 2000) og Flyktningers rettsstilling i Norge (Fagbokforlaget 1997).

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Utlendingsloven PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Utlendingsloven.

...ov 27 juli 1956 og lov 22 april 1927 nr. 4. b) uten å falle inn under bokstav a likevel står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende ... Utlendingsloven. Lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Utlendingsloven regulerer utlendingers innreise til Norge og deres opphold. Loven inneholder blant annet regler om visum, asyl, oppholdstillatelse og nektelse eller ... LB-2010-134086 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Avslag på asyl for iranske asylsøkere som ... Tiltalt for brudd på utlendingsloven: - Veldig, veldig fornøyd. I flere år har Arne Viste (52) kjempet for at politiet skal ta ham for retten. Utlendingsloven regulerer utlendingers adgang til Norge og deres opphold her. Loven inneholder blant annet regler om asyl, arbeidsinnvandring og familieinnvandring. Det kan gis oppholdstillatelse selv om ...