Kvantitativ metode

PRIS: GRATIS
DATO 2018-02-20
FORFATTER Christer Thrane
ISBN 9788202584832
FILSTØRRELSE 9,54 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Kvantitativ metode - en praktisk tilnærming er en lærebok som sikter mot at studenter og andre skal: Få en forståelse av grunnbegrepene i (samfunns-)forskningen som bygger på kvantitativ metode/statistisk analyse Kunne gjennomføre slike statistiske analyser på egeninnsamlede eller foreliggende data Kunne skrive en bachelor- eller masteroppgave basert på kvantitativ metode/statistisk analyse innen samfunnsfagene vidt definertBoken er eksempeldrevet og koblet tett opp til statistisk programvare (SPSS og Stata). Den har en tydelig praktisk orientering mot «å gjøre» kvantitativ metode, og den passer for samfunnsfagene inkludert økonomi, markedsføring, samfunnsmedisin og idretts- og helsefag.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Kvantitativ metode PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Kvantitativ metode.

...r som befatter seg med tall og det som er målbart (kvantifiserbart) og skiller seg således fra kvalitative metoder. Telling, måling og kalkulasjoner er vanlige former for kvantitative metoder og resulterer ofte i statistikker med ulike variabler som kan fremstilles i form av tabeller og grafer. Kvantitativ metode er ulike forskningsmetoder som brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller bedrifter. Forskning som bruker kvantitativ metode kalles kvantitativ analyse eller kvantitativ forskning. I kvantiativ forskning arbeider man med tallmateriale (statistikk). Kvantitativ metode Kvalitative metoder bygger på teorier om fortolkning (hermeneutikk) og menneskelig erfaring (fenomenologi). Metodene omfatter ulike former for systematisk innsamling, bearbeiding og analyse av materiale fra samtale, observasjon eller skriftlig tekst. Kvantitativ metode. Gir de mange reglene og prinsippene i kvantitativ forskningsmetodikk noen etisk garanti om troverd...