I språkets bilde

PRIS: GRATIS
DATO 2015-09-01
FORFATTER Alf Petter Høgberg
ISBN 9788215024776
FILSTØRRELSE 5,36 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

«I språkets bilde» fremstiller tematikk fra allmenn språkteori i en juridisk kontekst, herunder semantikk, pragmatikk, definisjonsteori, setningslogikk og argumentasjonsteori. I 2. utgave er det særlig fremstillingen av retorikken som er utvidet.Språkets betydning for vår erkjennelse kan knapt overvurderes - verken i juss eller i dagliglivet. Kommunikasjon utgjør et premiss for all menneskelig samhandling, og juristers virke er i særlig grad knyttet opp mot forståelsen av bestemte tekster. Ved språket konfigureres dessuten vår forståelse av «virkeligheten». Det vi kaller «virkeligheten» er i denne forstand skapt i språkets bilde. Ved å studere språkets styrende funksjon for vår erkjennelse, studeres også det vi kan kalle «virkelighetens sømmer og skillelinjer». Boken er pensum til examen facultatum ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned I språkets bilde PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok I språkets bilde.

...kk fra allmenn språkteori i en juridisk kontekst, herunder semantikk, pragmatikk, definisjonsteori, setningslogikk og argumentasjonsteori. I 2. utgave er det særlig fremstillingen av retorikken som er utvidet. Språkets betydning for vår erkjennelse kan knapt overvurderes - verken i juss eller i ... «I språkets bilde» fremstiller tematikk fra allmenn språkteori i en juridisk kontekst, herunder semantikk, pragmatikk, definisjonsteori, setningslogikk og argumentasjonsteori. I 2. utgave er det særlig fremstillingen av retorikken som er utvidet.Språkets betydning for vår erkjennelse kan knapt overvurderes - verken i juss eller i ... «I språkets bilde» fremstiller tematikk fra allmenn språkteori i en juridisk kontekst, herunder semantikk, pragmatikk, definisjonsteori, setningslogikk og argumentasjonsteori. I 2. utgave er det særlig fremstillingen av retorikken som er utvidet.Språkets betydning for vår erkjennelse kan knapt overvurderes - verken i juss eller i ... Språkets ...