Literacy i skolen

PRIS: GRATIS
DATO 2016-11-23
FORFATTER Marte Blikstad-Balas
ISBN 9788215025896
FILSTØRRELSE 8,21 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Hva er egentlig literacy? Og hvorfor er det så viktig å forstå det for alle som jobber med skole?Vi er omgitt av tekster fra morgen til kveld. Evnen til å forholde seg til en rekke ulike tekster har blitt en av de aller viktigste ferdighetene et menneske trenger for å ta del i samfunnet. Literacy er fellesbetegnelsen for disse mangfoldige tekstkompetansene og dreier seg om å skape mening i egne og andres tekster. Literacy trekkes frem i stadig flere sammenhenger som det overordnede målet med all utdanning. Denne boken handler om hva literacy er og hva skolen kan gjøre for å sørge for at alle elever utvikler relevante måter å bruke tekster på.Med utgangspunkt i nyere forskning problematiserer forfatteren hva slags literacy skolen legger opp til gjennom sine tradisjonelle tekstpraksiser. Hun gjør også rede for hvilke nye utfordringer og muligheter den digitale medievirkeligheten gir, og diskuterer hva som skjer når skolens tekster i stadig større grad kombineres med en ubegrenset tilgang til internett. Boken avsluttes med syv konkrete råd for hvordan lærere kan fremme en allsidig og bred tekstkompetanse. «Literacy i skolen» gir en kjærkommen oversikt over et komplekst fenomen til alle som jobber med skole.«Lettfattelig og lurt om literacy ... en meget velskrevet og velkomponert innføringsbok» Henriette Hogga Siljan i tidsskriftet NORSKLÆREREN

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Literacy i skolen PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Literacy i skolen.

...menhenger som det overordnede målet med all utdanning. Denne boken handler om hva literacy er og hva skolen kan gjøre for å sørge for at alle elever utvikler relevante måter å bruke tekster på. Marte Blikstad-Balas, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo og forfatter av Literacy i skolen snakker i denne podcasten med Ragnhild Aslaksen om hva som egentlig ligger i literacy-begrepet, og hvorfor det er en så viktig del av språkopplæringen i skolen. Her hadde det vært interessant med en utforskning av forholdet mellom literacy og litteratur i skolen, men det er det ikke rom for, verken i en generell innføring eller innenfor et så altomfattende tekstbegrep. Noe det derimot burde vært plass til, er begreper som kulturell literacy og danning. Literacy trekkes frem i stadig flere sammenhenger som det overordnede målet med all utdanning. Denne boken handler om hva literacy er og hva skolen kan gjøre for å sørge for at alle e...