Akuttpsykiatri

PRIS: GRATIS
DATO 2012-07-23
FORFATTER Stein Opjordsmoen Ilner
ISBN 9788205412163
FILSTØRRELSE 12,97 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

I denne læreboken om akuttpsykiatri hos voksne, levendegjør forfatteren innholdet gjennom pasienthistorier.Boken gir en oppdatert fremstilling av de plutselig oppståtte situasjoner og psykiske lidelser som både primær- og spesialisthelsetjenesten stadig befatter seg med.Utredning, akuttbehandling og også langsiktig strategi for å hindre tilbakefall, gjennomgås på bakgrunn av nyere forskningsresultater og klinisk erfaring. Et biopsykososialt perspektiv legges til grunn, der hyppig forekommende somatiske faktorer beskrives, men også hvordan lidelse utvikles og kan behandles i samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale påvirkninger. Effekt og bivirkninger knyttet til farmakoterapi blir spesielt lagt vekt på.Målgruppen for boken er først og fremst leger, psykologer og sykepleiere, men også andre som har interesse for eller som arbeider med akuttpsykiatriske problemstillinger..

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Akuttpsykiatri PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Akuttpsykiatri.

...r utviklet av Trollheimen Design for Akuttpsykiatrikonferansen Akuttpsykiatri er den kliniske anvendelsen av psykiatri i akutte situasjoner. Eksempler på tilstander som kan ha akutt behov for psykiatrisk behandling kan være selvmordsforsøk eller selvmordsfare, rusproblemer, depresjoner, psykoser, vold, traumereaksjoner eller andre akutte endringer i atferd. akuttpsykiatri, tvangsinnleggelser, delir, psykose ... 05. november 2019 Håndbok for ambulante akutteam (ROP) Liv Jerven, enhetsleder for ambulant akuttenhet, DPS ... fellesmail.ekspedisjon.akuttpsykiatri@ahus.no Postadresse. Akershus universitetssykehus HF Avdeling akuttpsykatri Postboks 1000 1478 Lørenskog Psykiatrisk mottak Nordbyhagen Besøksadresse Sykehusveien 25 (Kart) Seksjon Akutt psykisk helse på Hjelset er ein av dei 5 sjukehusseksjonane i avdeling for sjukehuspsykiatri Nordmøre og Romsdal. Seksjonen tilbyr i hovudsak tenester ... I denne læreboken om akuttpsykiatri hos voksne, levendegjør forfatteren innholdet g...