Selskapsrett

PRIS: GRATIS
DATO 2017-12-15
FORFATTER Geir Woxholth
ISBN 9788205497702
FILSTØRRELSE 3,91 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Læreboken Selskapsrett er skrevet for at studentene skal kunne forstå selskapsrettens kjerneelementer. Ny revidert utgave. Selskapsrett fokuserer på selskapsretten som et spennende, dynamisk fag, og vektlegger rettskildelære, rettssystematikk og overføringsverdien mellom selskapsretten og andre formuerettslige fag. Boken har egne kapitler om EU-retten og dennes betydning, selskapets økonomiske funksjon, teorier om selskapets formål og om selskapers samfunnsansvar. Sjette utgave er tilpasset studieordningen ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og er ajourført i forhold til ny lovgivning og rettspraksis. Boken er også velegnet for andre læresteder som trenger en pedagogisk og engasjerende fremstilling av emnet.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Selskapsrett PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Selskapsrett.

...lisering i forhold til obligatorisk selskapsrett til studiets 3.avd., og er i omfang tilpasset for studenter som har disse forkunnskaper. Faget kan også studeres uavhengig av obligatorisk selskapsrett til 3.avd., men vil da kreve en viss ekstrainnsats. Selskapsrett. JUS arrangerer "Den årlige selskapsrettskonferansen". Det tilbys også grunnkurs og påbygningskurs, herunder kurs om grunnleggende selskapsrett, praktisk styrearbeid, og selskapsformer. Kursene er lagt opp med en praktisk vinkling hvor aktuelle temaer innen selskapsrettslige spørsmål belyses og diskuteres. Modulen Grunnleggende selskapsrett stiller krav om kjennskap til og forståelse av særtrekk ved sammenslutningsformene aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, kommandittselskap, indre selskap, enkeltmannsforetak, samvirkelag, stiftlese og tingsrettslig sameie. Selskapsrett gir en innføring i norsk selskapsrett, herunder EUs selskapsrett og dennes betydning for norsk rett. Selskapsrett spiller en sentr...