Finansregnskap

PRIS: GRATIS
DATO 2010-12-24
FORFATTER Steinar Sars Kvifte, André Tofteland, Anne-Cathrine Bernhoft
ISBN 9788245009026
FILSTØRRELSE 10,61 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Regnskapsloven er en rammelov som bygger på grunnleggende regnskapsprinsipper, og forutsetter inngående kunnskap om og forståelse for regnskapsteoretiske spørsmål. Samtidig er regnskap et profesjonsfag som i stor grad utledes av praksis. Begge disse dimensjonene reflekteres i god regnskapsskikk. Denne boken gir leseren forståelse for samspillet mellom de to dimensjonene og innsikt i sentrale regnskapsmessige problemstillinger. Omtale av god regnskapsskikk for små foretak er integrert i fremstillingen. Kunnskap om den internasjonale regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards) er en forutsetning for å kunne utarbeide og lese regnskapene til børsnoterte foretak og er også nyttig for å forstå innholdet i god regnskapsskikk. I denne boken kommer dette til uttrykk ved at det redegjøres fortløpende for IFRS i de ulike kapitlene, samt at det avsluttende kapitlet i sin helhet er viet til IFRS. Illustrerende eksempler med prinsipielle og praktiske problemstillinger går som en rød tråd gjennom hele boken. Læreboken er tilpasset oppgavesamlingen Finansregnskap - Årsregnskap og god regnskapsskikk (Tofteland mfl., Fagbokforlaget 2006). Sistnevnte er derfor et godt supplement til denne boken. Steinar Sars Kvifte er dr.oecon., statsautorisert revisor og partner og IFRS Technical Director i Ernst & Young, samt førsteamanuensis II ved Norges Handelshøyskole. Andre Tofteland er siviløkonom HAE, førstelektor og fakultetsdirektør ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder. Tofteland er medlem av NRS Regnskapsstandardstyre (RSS). Anne-Cathrine Bernhoft er statsautorisert revisor, senior manager og faglig rådgiver i fagavdeling regnskap i Ernst & Young.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Finansregnskap PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Finansregnskap.

...en bedrifts offentlige regnskap og er i Norge lovpålagt i regnskapsloven for en rekke selskapsformer. Er regnskapsføringen lovpålagt, er bedriften regnskapspliktig. Finansregnskapet viser bedriftens økonomiske utvikling og finansielle stilling. Finansregnskap. Ønsker du å oppnå godkjenning som autorisert regnskapsfører i Norge? Dette kurset gir deg dyptgående kunnskap om reglene for avslutning og oppstilling av årsregnskap og årsberetning i henhold til norsk god regnskapsskikk. Et finansregnskap er lovpålagt i Norge gjennom regnskapsloven. Norske virksomheter må utarbeide finansregnskap ved slutten av hvert kalenderår og skal redegjøre for virksomhetens finansielle situasjon overfor omverdenen. Finansregnskap kalles også årsregnskap eller eksternregnskap. Finansregnskapets hovedfunksjoner Finansregnskap gir deg kunnskaper om finansregnskapet og føringen av dette. Kurset legger dessuten stor vekt på å vise sammenhengen mellom transaksjonene, og ikke minst hvordan tra...