Sikkerhetsloven

PRIS: GRATIS
DATO 2019-01-22
FORFATTER
ISBN 9788245087239
FILSTØRRELSE 5,34 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Sikkerhetsloven PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Sikkerhetsloven.

...or andre virksomheter. Et departement skal innenfor sitt ansvarsområde fatte vedtak om at loven helt eller delvis skal gjelde ... Dokumentet Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) fra 20.mar.1998 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: Opphevede lover: Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) (LOV-1998-03-20-10) Prop. 153 L (2016-2017) - Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) Proposisjon | Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet foreslår en ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). Forslaget er en modernisering av lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven). 27.02.2018 vedtok Stortinget ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) som vil erstatte dagens lov fra 1998. Den nye loven legger til rette for økt samhandling mellom offentlige myndigheter, og mer samarbeid mellom of...