Eiendomsutvikling

PRIS: GRATIS
DATO 2014-08-12
FORFATTER Gunnar Leikvam, Nils Olsson
ISBN 9788245016796
FILSTØRRELSE 3,84 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Eiendomsutvikling tar utgangspunkt i gjeldende praksis i bransjen og er i stor grad basert på forelesninger som forfatterne har holdt på NTNU. Forfatterne tar i boken for seg alle viktige faser og temaer, men legger mest vekt på tidligfasen i eiendomsutvikling. Noe prosjektledelse er tatt inn for å belyse ulike verktøy, og boken inneholder en kortfattet gjennomgang av de mest sentrale bestemmelsene i plan- og bygningsloven. I hovedtrekk er denne praktisk anlagte boken utformet som en lineær prosess, der forfatterne redegjør for trinn i eiendomsutviklingen og sannsynlige hendelser som gjør at prosjekters mål må retestes med jevne mellomrom. I boken lanseres verktøy som brukes som kvalitetssikring på punkter i gjennomføringen. Boken bør leses slik at man først får et overblikk, for deretter å kunne bla seg fram og tilbake til de kapitlene som har relevans for de ulike situasjonene som oppstår underveis i en gitt eiendomsutviklingsprosess. Boken egner seg altså godt både som lærebok og som oppslagsverk. Denne boken er skrevet som pensumbok for studenter i eiendomsutvikling og tilsvarende, samt som fagbok og oppslagsverk for praktikerne i faget. Men den passer også godt for alle som arbeider med avgrensede temaer innenfor eiendomsutvikling, og som ønsker en bedre helhetsforståelse. Vi tror i tillegg at eksempelvis saksbehandlere i plan- og byggesaksetater, konsulenter i planlegging og tekniske fag, jurister innenfor eiendomsfag, kundebehandlere innenfor finansiering og eiendomsmeglere, vil finne nyttig stoff i boka. Gunnar Leikvam driver et konsulentselskap innenfor eiendomsutvikling og underviser i faget ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Nils Olsson er professor i eiendomsforvaltning og prosjektledelse ved NTNU.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Eiendomsutvikling PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Eiendomsutvikling.

...in fagkompetanse i skjæringsfeltet til eiendomsutvikling. Faglige tilbudet i eiendomsutvikling skal derfor bygge opp under og bidra til å bygge bro mellom disse studietilbudene, og ikke utvikles som et tilbud på siden av allerede eksisterende faglig vinklinger. Peab Eiendomsutvikling er prosjektutvikleren og byggherren i Peab. Vi er en moderne og fremtidsrettet utbygger med solid erfaring innen eiendomsutvikling. Peab er et stort nordisk konsern med bredt sammensatt og tverrfaglig kompetansemiljø. EIENDOMSUTVIKLING I DRAMMEN. Fra år 2000 har vi utviklet Union Brygge fra en sliten og lurvete bydel, til slik den fremstår i dag. Øie Eiendomsutvikling AS skal skape attraktive bolig- og næringseiendommer i Oslo og Akershus. Vi eier, utvikler, erverver og selger eiendommer for langsiktig verdiskapning - alene eller sammen med utvalgte partnere. I studiet får du grunnleggende kunnskaper i eiendomsdannelse, eiendoms-, miljø- og planleggingsjuss, eiendomsøkonomi og byplanlegging, sam...