Pedagogisk ledelse i barnehagen

PRIS: GRATIS
DATO 2017-10-25
FORFATTER Tonje Skoglund, Pia Sundvall
ISBN 9788215028828
FILSTØRRELSE 9,92 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Alle som arbeider som pedagogiske ledere og leder det øvrige personalet, har et viktig ansvar for å styrke og utvikle det faglige innholdet i barnehagen.Forfatterne beskriver faglige reflekterende ledelsesprosesser i barnehagen, og introduserer begrepet faglegging om disse prosessene. Det å reflektere sammen styrker de ansattes faglighet. Barnehagelæreren besitter spesialkunnskaper om barnehagepedagogikken, og har derfor et særlig ansvar for å øke den faglige kunnskapen internt i barnehagen. I boka knyttes barnehagefaglig teori nært til barnehagens indre liv. Boka er skrevet for barnehagelærere og studenter i barnehagelærerutdanningen.«En reflektert og velskrevet bok om utfordringene pedagogiske ledere møter i hverdagen.» Kristin Holte Haug i Første steg nr. 3, 2018.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Pedagogisk ledelse i barnehagen PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Pedagogisk ledelse i barnehagen.

...nde ledelsesprosesser i barnehagen, og introduserer begrepet faglegging om disse prosessene. Det å reflektere sammen styrker de ansattes faglighet. Barnehagelæreren besitter spesialkunnskaper om barnehagepedagogikken, og har derfor et særlig ansvar for å øke den faglige kunnskapen internt i barnehagen. Pedagogisk ledelse i barnehagen handler om at ledere i barnehagen tar ansvar for å lede medarbeidere i refleksjons - og læringsprosesser som en lærende organisasjon. Rundt halvparten av de ansatte i barnehagen er ansatt som assistenter, og denne gruppen står for mye av oppfølgingen og kontakten med barn og foreldre. Assistentene som yrkesgruppe har ofte lite eller ingen utdanning, og av den grunn blir det helt nødvendig med god ledelse av assistentenes læringsprosesser i barnehagen for å sikre kvalitet. Parallelt arbeider deltagerne med et aksjonsbasert utviklingsarbeid i egen barnehage. Studiet har fokus på ledelse av utviklingsprosesser i barnehagen, og legger vekt på te...