Ikke alltid fantastisk

PRIS: GRATIS
DATO 2019-04-30
FORFATTER Kari Glavin
ISBN 9788245013856
FILSTØRRELSE 10,17 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Å bli foreldre er en stor overgang i livet, og noen opplever ulike psykiske reaksjoner i svangerskapet og barseltiden. Det er fremdeles mange spørsmål og fordommer når det gjelder svangerskaps- og barseldepresjoner. Informasjon og åpenhet om både mors og fars mentale helse i denne perioden er viktig fordi tidlig hjelp og støtte kan bidra til å forebygge alvorlige tilfeller og til å forkorte forløpet hos de som rammes.Helsestasjonen er en velegnet arena for å identifisere og hjelpe kvinner som strever mentalt i denne livsfasen. Personalet ved helsestasjonen kan bidra med informasjon og støtte til foreldrene og samarbeide med fastlege og andre instanser i kommunen.I denne boken beskrives hvordan kvinner kan oppleve svangerskapet og barseltiden, og de ulike psykiske reaksjoner som kan forekomme, med hovedvekt på barseldepresjon. Årsaker, symptomer og konsekvenser for barnet og familien blir omtalt, likeledes hvordan vi kan forebygge, identifisere og intervenere når mor har depressive symptomer. Barseldepresjon hos far blir også omtalt. Til slutt beskrives den kommunale modellen som gjennom tidlig kartlegging og intervensjon har vist seg å redusere forekomsten av depresjon hos kvinner opp til ett år etter fødselen.Bokens målgruppe er jordmødre og helsesykepleiere i praksis og jordmor- og helsesykepleiestudenter. Boken er også egnet til å gi bachelorstudenter i sykepleie innsikt i temaet.Kari Glavin er helsesykepleier med hovedfag og doktorgrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har mange års erfaring som helsesykepleier og erfaring fra tverrfaglige samarbeidsprosjekter på kommunalt og statlig nivå og fra utdanning av helsesykepleiere. Glavin har skrevet flere fagbøker og vitenskapelige artikler. Hun arbeider nå som professor ved VID Vitenskapelige Høgskole.Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Ikke alltid fantastisk PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Ikke alltid fantastisk.

...er i svangerskap og barseltid Å bli foreldre er en stor overgang i livet, og noen opplever ulike psykiske reaksjoner i svangerskapet og barseltiden. ikke alltid fantastisk har utviklet seg under graviditeten, eksisterer det allerede en relasjon når barnet blir født, som foreldrene bygger videre på (Brodén 2007). En studie av Goecke og medarbeidere (2012) undersøkte assosiasjonen mellom mors tilknytning til barnet i svangerskapet og faktorer og forekomst av depresjon hos mor opp til 18 måneder etter fødsel. IKKE ALLTID FANTASTISK. Og det er sant, i det evinnelig alminnelige, og likevel Jeg setter ikke ordene bak en grind for å oppdra dikt og skjerme meg selv, men for det ene du ikke beskriver: Barnet Den ene, den andre Ene og alene for barnet (Grøndahl 2008) Jeg har ingen alvorlige komplikasjoner og har heldigvis ingen grunn til å henge med nebbet, men det er bare litt deilig å kunne "klage" litt innimellom også.. Det er så mange av dere som har fulgt meg i tykt og tynt i ...