Aktivitetshåndboken

PRIS: GRATIS
DATO 2015-01-07
FORFATTER
ISBN 9788245017908
FILSTØRRELSE 5,70 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

I denne håndboken finner du oppsummert kunnskap om effekt av fysisk aktivitet i forebygging og behandling, og anbefalinger på individ- og gruppenivå. Boken beskriver i tillegg hvordan man fremmer atferdsendring. Aktivitetshåndboken - fysisk aktivitet i forebygging og behandling er delt inn i to deler. DEl 1: Generelle kapitler Generelle kapitler omtaler tilrettelegging for fysisk aktivitet til ulike målgrupper. Her omtales blant annet generelle effekter av og anbefalinger om fysisk aktivitet, fysisk aktivitet på resept, motiverende samtaler og måling av fysisk aktivitet og fysisk form. DEl 2: Terapikapitler I de 33 kapitlene i terapidelen presenteres effekter av fysisk aktivitet i forhold til gitt diagnose, det gis diagnosespesifikke anbefalinger om fysisk aktivitet når det gjelder type aktivitet, frekvens, varighet og intensitet. En eventuell interaksjon med legemiddelbehandling omtales også. Blant annet finnes kapitler om angst, depresjon, diabetes, hjertesvikt, kols og kreft.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Aktivitetshåndboken PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Aktivitetshåndboken.

...forebygging og behandling . Vi vil rekke en stor takk til Statens Folkhälsoinstitut og Yrkesföreningen för fysisk aktivitet for at vi i samarbeid har utviklet denne boken. Jeg vil også rekke benytte anledningen til å takke de norske forfatterne for konstruktivt og posi­ tivt samarbeid. Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen - En undersøkelse blant styrere og pedagogiske ledere Del 1 handler om fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv, med fokus på motivasjon, tilrettelegging og generelle aktivitetsanbefalinger. Del 2 presenterer konkrete ... Aktivitetshåndboken - fysisk aktivitet i forebygging og behandling er delt inn i to deler. DEl 1: Generelle kapitler Generelle kapitler omtaler tilrettelegging for fysisk aktivitet til ulike målgrupper. Om Aktivitetshåndboken I denne håndboken finner du oppsummert kunnskap om effekt av fysisk aktivitet i forebygging og behandling, og anbefalinger på individ- og gruppenivå. Boken beskriver i tillegg hvorda...