Prosessutvikling

PRIS: GRATIS
DATO 2016-01-13
FORFATTER Jon Iden
ISBN 9788245019476
FILSTØRRELSE 3,39 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Prosessutvikling er arbeidet med å analysere og forbedre arbeidsprosessene i en virksomhet. Denne boken gir en grunnleggende og praktisk innføring i hvordan prosesser kan modelleres og analyseres med tanke på forbedring. Boken presenterer RIS, som er et komplett metodesett for prosessutvikling. Sentralt i RIS er en enkel og effektiv modelleringsteknikk for å tegne grafiske modeller av prosesser. RIS står for roller i samarbeid, og fremhever at det er rollene, og relasjonene mellom dem, som er de mest sentrale sidene ved en prosess når den skal analyseres og beskrives. RIS inneholder også en metode, som på en oversiktlig og strukturert måte, beskriver hvordan prosessutviklingsarbeidet kan gjennomføres. Viktige tema som styring av prosesser og prosesseierrollen blir også behandlet i boken. Metodene og teknikkene i boken er utprøvd i praksis, og benyttes i dag i flere norske og skandinaviske virksomheter. Boken kan brukes av alle som kommer i kontakt med prosesser og tiltak for å utvikle prosesser i egen eller andres organisasjon. Det kan være ledere, prosjektledere, konsulenter, systemutviklere, prosesseiere og medarbeidere som blir engasjert i, eller berørt av denne typen tiltak. Boken henvender seg også til studenter og forelesere på høyskoler og universiteter, spesielt innenfor informasjonsteknologi, ledelse, og økonomisk- administrative fag. Jon Iden (dr.polit.) er professor ved Norges Handelshøyskole (NHH), hvor han underviser i og forsker på prosess- og kvalitetsledelse. I sin forskning studerer han hvordan prosesser og prosessorienterte bedrifter ledes, samt hvilke forutsetninger som gjelder for vellykket prosessledelse. Han har bred næringslivserfaring, og er rådgiver for flere ledende norske bedrifter. Iden er også en etterspurt foredragsholder.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Prosessutvikling PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Prosessutvikling.

...ysere og forbedre arbeidsprosessene i en virksomhet. Denne boken gir en grunnleggende og praktisk innføring i hvordan prosesser kan modelleres og analyseres med tanke på forbedring. Boken presenterer RIS, som er et komplett metodesett for prosessutvikling. Prosessutvikling foregår i flere faser: Beskrive dagens prosess. Foreslå forbedringer av dagens prosess. Forankre og beslutte forbedringer. Gjennomføre besluttede forbedringer (- anbefales å kjøre som eget prosjekt) Tjenesten Prosessutvikling kan innbefatte alle disse fasene, evt. bare de to første. Prosessutvikling: Prosessutvikling AS er et konsulentselskap som tilbyr rådgivningstjenester innenfor de fleste bransjer. Vi bidrar til å styrke våre kunders effektivitet og konkurransekraft gjennom utvikling av bedre arbeidsprosesser. Prosessutvikling er arbeidet med å analysere og forbedre arbeidsprosessene i en virksomhet. Denne boken gir en grunnleggende og praktisk innføring i hvordan prosesser kan modelleres og analyser...