Barnehageloven

PRIS: GRATIS
DATO 2018-08-30
FORFATTER
ISBN 9788202612504
FILSTØRRELSE 6,25 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Barnehageloven (lov om barnehager) m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 22. juni 2018 nr. 64 (i kraft 1. oktober 2018)

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Barnehageloven PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Barnehageloven.

... barnehager kan i vedtektene bestemme at verdiene i loven § 1 ikke skal forankres i den kristne og humanistiske arv og tradisjon. Barnehageloven Rundskriv, tolkingar og anna relatert innhald til paragrafar og kapittel i lov om barnehager. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehageloven (lov om barnehager) m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 22. juni 2018 nr. 64 (i kraft 1. oktober 2018) Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter på offentlig høring. Formålet med lovreglene er å sikre alle ... Dette mener foreldrene om endringene i barnehageloven. I morgen går høringsfristen ut for forslaget til endringer i barnehageloven. Les hva Foreldreutvalget for ... Avklaringer om § 19 g •Ikke et krav om sakkyndig vurdering før det fattes vedtak etter § 19 g •Krav om samtykke fra barnet/foresatte...