Etterforskning

PRIS: GRATIS
DATO 2017-12-04
FORFATTER Ole Thomas Bjerknes, Ivar A. Fahsing
ISBN 9788245023350
FILSTØRRELSE 11,71 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Lurer du noen ganger på hva som var Sherlock Holmes grunnleggende etterforskningsmetodikk og hvordan denne kan ha påvirket dagens krav til god etterforskning? Langt på vei gir denne boken deg svaret. Dette er en forskningsbasert og fremtidsrettet bok for moderne detektiver. Boken gir en innføring i det taktiske tankesett knyttet til etterforskning, de mest vanlige metodene samt etterforskningsledelse. Boken er delt inn i tre hoveddeler for å systematisere hva som er overordnet for all etterforskning, hvilke konkrete metoder som kan anvendes i lys av normer og gjeldende regelverk, og en siste del omhandler den praktiske etterforskningen. En rekke toneangivende fagpersoner fra norsk politi- og påtalemyndighet har bidratt til at dette spennende fagfeltet blir fremstilt på en solid, men lettfattelig måte. Boken beskriver alt fra fagets historiske utvikling, via prinsipper for etterforskning og etterforskningsmetodikk til praktiske sakseksempler. Målgruppen er primært studenter innen bachelor- og videreutdanninger innen etterforskning. Boken er også en god kilde til innsikt og kunnskap for alle som arbeider innen politiet og påtalemyndigheten eller på annen måte er knyttet til straffeforfølgning. Ivar A. Fahsing er ansatt som høgskolelektor og politioverbetjent ved Politihøgskolen i Oslo hvor han forsker og underviser i generell politietterforskning, avhørsmetodikk, beslutnings- og vitnepsykologi og etterforskning av grov vold og organisert kriminalitet. Ole Thomas Bjerknes har rundt 30 års erfaring med etterforskning i politiet. De siste 20 årene har han vært tilknyttet Politihøgskolen (PHS) som faglærer og metodeutvikler innen generell etterforskning. Øvrige bidragsytere: Ulf Bergum, Tuva Brørby, Rudolf Christoffersen, Torstein Eidet, Christine Nordsletten, Lone Charlotte Pettersen

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Etterforskning PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Etterforskning.

...litiet foretar for å finne ut om det foreligger et straffbart forhold som skal forfølges av det offentlige. Formålet med etterforskningen er å skaffe til veie materiale for å avgjøre om det skal reises siktelse eller tiltale mot en bestemt person. Etterforskning er primært en politifaglig disiplin. Det kan skilles mellom to typer etterforskning; politietterforskning og privat etterforskning. Etterforskning deles tradisjonelt inn i teknisk og taktisk etterforskning. Etterforskning. Vi er privatetterforskere. Vi fremskaffer opplysinger. Vi sporer opp personer og verdier. Vi spaner, observerer og gransker. Vi leverer tjenester til ... Vi er Nordlys Etterforskning, og spesialiserer oss innen privatetterforskning. Vi har fem i administrasjonen, og etterforskere fordelt over hele Norge. Våre privatetterforskere utreder, etterforsker, og gir rådgivning i mange type saker. NFES skal være en interesseorganisasjon for personer eller foretak som utfører etterforskning, utredning, rådg...