Palliasjon

PRIS: GRATIS
DATO 2016-10-14
FORFATTER
ISBN 9788205488403
FILSTØRRELSE 4,96 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Palliasjon er 3. utgave av den nordiske læreboken om lindrende behandling og pleie av pasienter med uhelbredelig sykdom. Målsettingen for slik behandling er best mulig livskvalitet for pasienter og deres pårørende. Lindring av symptomer og tiltak rettet mot psykiske, sosiale og eksistensielle problemer er derfor viet bred plass. For å dekke utviklingen i fagfeltet, er denne utgaven fullstendig omarbeidet. Alle tidligere kapitler er omarbeidet og oppdatert og boken inneholder 19 nye kapitler. 70 ledende norske, svenske og danske fagpersoner har skrevet kapitlene.. Boken har åtte deler med i alt 60 kapitler. Delene dekker relevant teori, organisering, grunnleggende kliniske aspekter, smerte og smertebehandling, lindring av andre symptomer og spesielle behandlingstiltak, lindring ved andre sykdommer enn kreft, lindring til barn og perspektiver på lindrende behandling i årene fremover. Det er lagt vekt på at det kliniske stoffet skal være anvendbart i praktisk arbeid. Smerte og smertebehandling er viet stor plass med egne kapitler om smertediagnostikk, patofysiologi, molekylærgenetikk, smertepsykologi, medikamentell behandling, invasiv smertebehandling og behandling av ikke-malign smerte.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Palliasjon PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Palliasjon.

... omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. imidlertid blitt fokus på at palliasjon er et pasientsentrert fagfelt som inkluderer pasienter med alle typer livstruende sykdom. Per i dag omfatter dette handlingsprogrammet hovedsakelig pasienter med kreft, både av historiske grunner og fordi en stor del av eksisterende dokumentasjon om palliasjon er knyttet til kreftpasienter. Palliasjon til barn og unge. Nasjonal faglig retningslinje. Statistikk. Fem års relativ overlevelse etter høyrisiko prostatakreft. Kvalitetsindikator. Regionalt palliativt senter er den regionale kompetansebasen i palliasjon. Senteret består av klinisk del og FOU/kompetansesenterdel. Senteret skal bygge opp og spre kompetanse i palliasjon i regionen. Det skal være en aktiv pådriver for og følge opp etableringen av de...