Epilepsi

PRIS: GRATIS
DATO 2019-04-02
FORFATTER Karl Otto Nakken
ISBN 9788202603762
FILSTØRRELSE 3,73 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Boka om epilepsi gir en solid innføring i det vi vet om epilepsi i dag. Forfatteren, som er både kliniker og forsker, redegjør for hva epilepsi er, hvilke faktorer som kan utløse epilepsi, og hvilke behandlingsformer som finnes.Boka belyser følgende spørsmål: Hva er epilepsi? Hvordan arter epilepsi seg? Hva utløser, og hvordan oppstår anfall? Hvordan diagnostiseres epilepsi og differensialdiagnoser? Hvilke behandlingsformer finnes? Hvordan er prognosen? Hvordan leve med epilepsi?Boka er skrevet for helsepersonell og studenter som arbeider med mennesker som skal utredes for eller har epilepsi. Den er også et interessant og nyttig redskap for pårørende og personer som selv lever med epilepsi. Forfatteren har utarbeidet en fyldig liste med ordforklaringer og praktiske råd.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Epilepsi PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Epilepsi.

...ebetegnelse på sykdommer og skader i hjernen med tendens til anfallsvis opptreden av funksjonsforstyrrelse. Skal forske på epilepsi etter hjerneskade. Hvem er utsatt for å få epilepsi etter en hjerneskade? Det ønsker forskere ved Oslo universitetssykehus å finne svar på. Epilepsi er en samlebetegnelse for ulike tilstander som medfører tilbakevendende epileptiske anfall. Anfallene skyldes forstyrret elektrisk aktivitet i hjernen. Epilepsi er en lildelse som kommer av forstyrrelser i hjernens elektriske aktivitet. Epilepsi kan gi rykninger, skjelvinger og bevissthetstap. Epilepsi kjennetegnes av spontane epileptiske anfall grunnet en funksjonsforstyrrelse i hjernens nerveceller. Det finnes en rekke forskjellige typer epileptiske anfall. Epilepsi er en gruppe sykdommer der man har tendens til gjentatte uprovoserte epileptiske anfall. Anfallene kan vise seg på mange måter. De vanligste er Epilepsi er en de vanligste nevrologiske lidelsene. Sykdommen rammer mellom 1 av 100 og 1 av...