Hva skjer med skolen?

PRIS: GRATIS
DATO 2014-12-10
FORFATTER Sylvi Stenersen Hovdenak, Janicke Heldal Stray
ISBN 9788232102990
FILSTØRRELSE 12,34 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Kunnskapspolitikken er i økende grad blitt globalisert. Samtidig er utdanning blitt et viktig instrument for økonomisk utvikling på ulike nivåer: globalt, nasjonalt og lokalt. På samme tid som kunnskapen løftes frem som nøkkelen til økonomisk vekst og utvikling, blir kunnskapsbegrepet i norsk utdanningsforskning viet liten oppmerksomhet. I denne boken blir søkelyset rettet mot utdanningens betydning slik den kommer til uttrykk på ulike nivåer: fra det globale og internasjonale nivået representert ved overnasjonale styringsdokumenter til individnivået representert ved skolehverdagen til norske elever i ungdomsskole og i videregående skole. Forfatterne peker på at politisering og økonomisering av utdanningen i større grad enn tidligere defineres av politikere og økonomer. På den ene siden er det pedagogiske prosjektet blitt utvidet i betydningen av at utdanningens etterspørsel knyttes til globalisering og internasjonal konkurranseevne. På den andre siden erfarer vi at det pedagogiske prosjektet er blitt innsnevret i betydningen av at skolens rolle som identitetsdanner, kunnskapsprodusent og kunnskapsformidler er viet mindre oppmerksomhet. Sylvi Stenersen Hovdenak er dr. polit. og professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hun er professor II ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø. Hovdenak har skrevet bøker og artikler innenfor temaer som handler om ungdom, utdanning og identitet; utdanning, danning og kunnskap; profesjonalitet; utdanningspolitikk, reformer og læreplanarbeid. Janicke Heldal Stray er førsteamanuensis i samfunnsfag ved Det teologiske menighetsfakultetet. Hun har publisert flere nasjonale og internasjonale artikler og bøker om forholdet mellom demokrati, politikk og utdanning.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Hva skjer med skolen? PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Hva skjer med skolen?.

... når vi fornyer innholdet i valgfagene, og er også noe av grunnen til at vi vil foreslå at noen av valgfagene får nye navn. Hva skjer når? Mars 2019: Læreplangruppene starter arbeidet med å fornye valgfagene. Mai 2019: 16. mai deler vi læreplangruppenes utkast til nye læreplaner. Hva skjer hvis jeg brenner ned skolen min? Kan rektor sette meg ned i orden for noe som skjer utenfor skolen? Hva skjer om man er borte fra skolen i et halvt år? Hva skjer hvis jeg nekter dra på skolen? Hva skjer hvis jeg dropper ut av skolen? Hva gjør jeg videre? Hva skjer hvis skolen bryter opplæringsloven, § 9a - 10 Kjøp 'Hva skjer med skolen?, En kunnskapssosiologisk analyse av norsk utdanningspolitikk fra 1990-tallet og f' av Sylvi Stenersen Hovdenak fra Fagbokforlaget. Utdanningsdirektoratet har laget en egen side om fagfornyelsen og en side med: Hva skjer når i fornyelsen av fagene? Siste høringsrunde, med frist frem til 18.06.2019, gjenstår før de nye læreplanene skal tas i bruk fra...