Aldring

PRIS: GRATIS
DATO 2017-01-16
FORFATTER Bjørn Grinde
ISBN 9788282651912
FILSTØRRELSE 4,83 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Det er mulig å gjøre noe med aldringsprosessen. Spørsmålet er ikke hvor mange år du er, eller hvor gammel du ser ut, men hvor langt prosessen har kommet. Målet er å dø ung når du er gammel! Spørsmålet er hvordan? Stadig flere holder det gående. Den forventede levealder i Norge har økt fra drøyt 73 år i 1960 til 82 år i 2015. Våre medisinske og teknologiske framskritt har gjort eldre til en stor og viktig del av befolkningen. I dag får folk flest mange år som pensjonist der livet dreier seg om å gjøre det beste ut av situasjonen. Hel.digvis kan livet som gammel være utmerket - for den som vet å håndtere kropp og sjel. Aldring hos mennesket dreier seg om en svært langvarig prosess. Det går ikke så mange årene fra puberteten er ferdig til det begynner å bikke litt nedover. Aldring er derfor et tema som bør oppta alle som har passert tenårene. Behovet for, og ikke minst viljen til, å gjøre noe med situasjonen er kanskje større senere i livet; men jo før man tar grep, jo bedre blir utfallet. Samtidig er det aldri for sent. Denne boken serverer en kombinasjon av kunnskap og konkrete råd. Kunnskap er nødvendig for å være i stand til å bedømme hvorfor, og hvorvidt, en bestemt anbefaling er fornuftig. Råd om helse og livskvalitet er gjerne tilpasset gjennomsnittsmennesket, men vi er alle forskjellige. Hver og en bør derfor vurdere rådene basert på egne særtrekk og sin spesielle livssituasjon. Det krever innsikt. Denne boken er for dem som foretrekker en vitenskapelig tilnærming. Den gir ingen løfter om et tidløst liv i paradis - verken her på jorden eller i himmelen. Boken er for deg som ønsker å forstå, ikke bare sluke alle slags råd.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Aldring PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Aldring.

...istorie, men du vil fortsatt få tilgang til mange gode digitale saker på aldringoghelse.no. Avtroppende redaktør Bente Wallander retter her en stor takk til alle som har lest og bidratt til Tidsskriftets varierte spekter ... Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse mener demensteamene skal ha en sentral rolle både ved utredning og oppfølging av personer med demens. Aldring er ikke i seg selv en sykdom, men en normal prosess som setter en øvre grense for hvor gamle vi kan bli. Samtidig er aldring en risikofaktorer for enkelte sykdommer som for eksempel kreft, hjerte- og karsykdommer, Parkinsons sykdom og Alzheimers sykdom. Skriv ned 10 stikkord som du forbinder med aldring eller det å være eldre. Diskuter dette i klassen og skriv opp ordene på tavla. Diskuter i klassen hvorfor det kan være interessant å jobbe med eldre mennesker. Hva forstår du med begrepet aldringsprosessen, og hvilke faktorer er det som påvirker den enkeltes aldringsprosess? Trenger du et godt sit...