Sosiale ulikheter og helse

PRIS: GRATIS
DATO 2008-09-08
FORFATTER Bjørgulf Claussen
ISBN 9788274773387
FILSTØRRELSE 9,73 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Hvordan kan det ha seg slik at en ekspedisjonssjef i et departement lever lenger enn en førstesekretær, eller en fagarbeider lenger enn en ufaglært? Hvorfor lever menn på Vindern i Oslo gjennomsnittlig 12 år lenger enn menn på Sagene-Torshov? Som medisinerstudent på 50-tallet lærte forfatteren at sammenhengen mellom sosiale ulikheter og helse hørte fortiden til - en urettferdig og gammeldags skjevhet som automatisk ville forsvinne i takt med økt levestandard. I dag viser forskning at tendensen har vært motsatt. Denne boka oppsummerer norske og andre vestlige undersøkelser av sosiale ulikheter i helse. Forfatteren går gjennom mulige årsaksforklaringer, og gir til slutt forslag til tiltak som kan redusere de sosiale forskjellene i helse, fra mindre lønnsforskjeller og bekjemping av markedsliberalismen, til flere og bedre ungdomsklubber. Boka er skrevet med tanke på et bredt publikum. Den egner seg også som lærebok ved universitet og høgskoler. Bjørgulf Claussen (f. 1944) er professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo og koordinator for Prosjekt "storbyhelse".

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Sosiale ulikheter og helse PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Sosiale ulikheter og helse.

...ktaark, artikler og forskningsfunn om sosial ulikhet i helse. Økonomisk og sosial bakgrunn påvirker helsen. Sosiale ulikheter i helse beskrives som systematiske forskjeller i helsetilstand og som følger sosiale og økonomiske kategorier (særlig yrke, utdanning og inntekt). Disse helseforskjellene er sosialt skapt og mulig å gjøre noe med. Sosiale ulikheter i helse . Øyvind Næss, seniorforsker dr med . Epidemiologisk divisjon, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og Universitetet i Oslo • Ulikheter kjenner ingen landegrenser og de finnes i alle land. - Sosiale ulikheter i helse er den største folkehelseutfordringen vi har i dag, og Norge er ikke et unntak, langt ifra, sier Eikemo. I fjor var det mer enn 50 millioner barn i verden som døde før de fylte fem år. Utviklingen i sosiale ulikheter i helse i Norge viser en bekymringsfull trend. Utfordringene er omtalt i flere stortingsmeldinger, men tiltakene og resultatene uteblir. Nylig spisset Helsedirektoratet sine anbefalinger til n...