Demokratisk beredskap

PRIS: GRATIS
DATO 2015-05-12
FORFATTER
ISBN 9788282651325
FILSTØRRELSE 11,6 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Denne boken handler om intellektuelle som på ulike måter har bekjempet og motarbeidet det totalitære - i form av regimer, bevegelser og ideer. Det dreier seg om mennesker som har levd under totalitære regimer og bekjempet dem. Det dreier seg også om mennesker som har levd i frie, demokratiske samfunn. Artiklene i boken tar for seg enkelte teoretikere som har arbeidet med det totalitære, som Raymond Aron. Men også personer som først og fremst har drevet politisk antitotalitær virksomhet, som C.J. Hambro. Demokratisk beredskap er den sjette boken i en serie om totalitære ideer og bevegelser, utgitt med utgangspunkt i Nettverket for studier av totalitarisme og demokrati (NEST) ved Universitetet i Oslo. Den er en oppfølger til fjorårets Intellektuelle og det totalitære, som handlet om intellektuelle som har omfavnet, legitimert og unnskyldt totalitære regimer og ideer. Tidligere utgitt i serien: Ideologi og terror - totalitære ideer og regimer, Politikk og religion - en farlig kombinasjon?, Høyreekstremisme - ideer og bevegelser i Europa og Venstreekstremisme - ideer og bevegelser.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Demokratisk beredskap PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Demokratisk beredskap.

...orske ungdomsskolelevers prestasjoner og svar på spørsmål i den internasjonale demokratiundersøkelsen . International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2009) Dag Fjeldstad, Jon Lauglo og Rolf Mikkelsen God demokratisk beredskap - Studien viser at de norske elevene er klar over hva demokrati og medborgerskap krever av dem. Vi ser ingen tydelige tegn til svekkelse i elevenes demokratiske kompetanse fra tidligere studier, sier dosent Rolf Mikkelsen, som har vært prosjektleder for den norske rapporten. Demokratisk beredskap kan gis et mangesidig meningsinnhold. L 97 beskriver en svært bred og omfattende kompetanse og beredskap som det ideale mål for demokratiundervisningen. Civic-studien retter søkelyset mot noen få grunnleggende aspekter ved elevenes demokratiske beredskap. Disse er gruppert som Den andre feilslutningen følger i fotsporene til den første: Den politiske, verdibaserte, kulturelle — ja, åndelige — beredskapen er av liten betydning. Nesten all oppmer...