Psykisk helsearbeid

PRIS: GRATIS
DATO 2011-02-16
FORFATTER
ISBN 9788245009538
FILSTØRRELSE 8,38 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Boken formidler kunnskaper om virksomme selvhjelpsmetoder og nye former for terapeutiske intervensjoner. Metodene som beskrives kan gi et nyttig supplement til tradisjonelle behandlingsmetoder i psykisk helsearbeid og psykisk helsevern, og den gir ideer til kunnskapsbasert praksis i et tverrfaglig, helhetlig perspektiv. Boka består av tre deler og er rammet inn av tre livsfortellinger. Den første delen presenterer en biopsykososial forståelsesmodell og omhandler i tillegg kreativitet, læring og veiledning. Del to omhandler livets grunnbetingelser: kropp, mat og arbeid. Siste del beskriver ulike terapeutiske intervensjoner ved hjelp av hagebruk, planter, dyr, kunst og musikk.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Psykisk helsearbeid PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Psykisk helsearbeid.

...elsearbeid. Få nyhetsbrevet Logg inn eller Registrer. Aktuelt Utforsk ... Psykisk helsearbeid har fokus på mennesker med psykiske lidelser. Videreutdanningen gir deg faglig og personlig kompetanse til å oppnå god profesjonell samhandling med brukere og pårørende. Du lærer om faktorer som fremmer og hemmer psykisk helse for individ og grupper. Tidsskrift for psykisk helsearbeid retter seg mot studenter og ansatte innen høyere utdanning i psykisk helsearbeid, politikere og helsemyndigheter, fagutviklingsansvarlige i helseforetak, og mot fagpersoner og brukere som samarbeider om psykisk helse. Mye av praksisen i psykisk helsearbeid er bygd på erfaringsbasert kunnskap. Studiet har til hensikt å gi en faglig kompetanse i psykisk helsearbeid bygd på vitenskapelig kunnskap. Videreutdanningen i psykisk helsearbeid er forankret i Rammeplan og forskrift for videreutdanning i psykisk helsearbeid av 01.12.05. Psykisk helsearbeid er en flervitenskapelig og tverrfaglig masterutdanning. Gj...