Sorg hos barn

PRIS: GRATIS
DATO 2007-10-13
FORFATTER Atle Dyregrov
ISBN 9788245005677
FILSTØRRELSE 12,63 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Dette er en utvidet og oppdatert bok omkring sorg hos barn. Den kom første gang ut i 1989 og har i stor grad bidratt til å hjelpe voksne til bedre å forstå barns sorgreaksjoner på ulike alders- og utviklingstrinn. Boken handler om barns reaksjoner når dødsfall rammer foreldre, søsken, besteforeldre eller venner. I boken gis det mange praktiske råd og retningslinjer for hvordan barn best kan ivaretas i forbindelse med dødsfall som rammer den nærmeste familie eller vennegruppe. Dette omfatter råd om hvorvidt barna skal se den døde, delta i begravelsen, få fortalt alle omstendigheter rundt dødsfallet osv., og hvordan eventuell deltagelse og samtale kan legges til rette. Ivaretakelse av barna i skolen og barnehagen er viet spesiell plass. Boken vil være nyttig for både foreldre, besteforeldre og andre voksne som har ansvar for barn som opplever sorg, og dessuten lærere, førskolelærere og andre som i sitt yrke møter barn i sorg. Dr.philos. Atle Dyregrov (f. 1951) er spesialist i klinisk psykologi og er en av grunnleggerne av Senter for Krisepsykologi i Bergen, der han siden 1988 har arbeidet med familier som opplever forventede og plutselige dødsfall. Før dette arbeidet han i nesten et tiår ved Barneklinikken, Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen, det meste av tiden med sorg hos barn, unge og voksne. Gjennom en rekke arbeider har Dyregrov vektlagt betydningen av å ivareta barn som sørger. Da boken første gang ble utgitt, var det den første norske bok på området. Den har blitt oversatt til en rekke språk, inkludert engelsk og russisk. Dyregrov har også arbeidet internasjonalt, spesielt med UNICEF og høykommissæren for flyktninger, med barn og personell i krigs- og katastrofesituasjoner.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Sorg hos barn PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Sorg hos barn.

...ke å snakke om døden og tapet, med det resultat at barn kan bli overlatt til egne fantasier. Det er viktig at også barn får snakke om sine egne tanker og følelser, og at de blir inkluderte i sorgen. De fleste barn reagerer negativt på å bli holdt utenfor, for eksempel fra begravelsen. Da blir sinnet, savnet og fortvilelsen gjerne sterkere. Mange barn gråter mye i denne fasen av sorgen, og kan i perioder være helt utrøstelige. Hos andre viser tristheten seg ved at de blir innadvendte og holder seg for seg selv. Noen barn blir svært aggressive; de føler seg sviktet og forrådt. Det er barnets opplevelse som bestemmer hva som oppleves som krise eller sorg. Det betyr at opplevelser voksne ser på som ufarlige, kan oppleves svært truende for et barn som forstår situasjonen annerledes. Opplevelser som utløser kriser hos voksne, trenger derimot ikke gjøre det hos barn. Dette er en utvidet og oppdatert bok omkring sorg hos barn. Den kom første gang ut i 1989 og har i stor grad...