Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar

PRIS: GRATIS
DATO 2018-12-10
FORFATTER Turid Aarhus Braseth, Anne Synnøve Røsvik, Milka Satinovic, Einar Aadland
ISBN 9788252194784
FILSTØRRELSE 8,14 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Radiografar og bioingeniørar møter mange utfordringar i arbeidet sitt. I korte møte skal sårbare pasientar behandlast med respekt og omsorg, ein skal samarbeide godt og effektivt med andre profesjonar og sikre høg kvalitet i eigen profesjonell praksis. I slike situasjonar kan ulike krav og forventningar ofte komme i konflikt med kvarandre. Dette er utgangspunktet for denne innføringsboka i profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar.I første del av boka blir det gjort greie for profesjonsetikk generelt; for etiske nøkkelomgrep, teoriar og tenkjemåtar. I andre del av boka ser ein på bioingeniørane og radiografane si rolle i helsetenesta, og kva etiske tema, utfordringar og problemstillingar som pregar desse profesjonane. Her står det kroppslege møtet og bruken av teknologi sentralt, men også problemstillingar rundt teieplikt, tvang og varsling blir grundig behandla. Profesjonsetiske retningslinjer og lover blir gjennomgått, og avslutningsvis blir forskingetikk behandla i eit eige kapittel.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar.

...rventningar ofte komme i konflikt med kvarandre. Dette er utgangspunktet for denne innføringsboka i profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar. I første del av boka blir det gjort greie for profesjonsetikk generelt; for etiske nøkkelomgrep, teoriar og tenkjemåtar. I slike situasjonar kan ulike krav og forventningar ofte komme i konflikt med kvarandre. Dette er utgangspunktet for denne innføringsboka i profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar. I første del av boka blir det gjort greie for profesjonsetikk generelt; for etiske nøkkelomgrep, teoriar og tenkjemåtar. PROFESJONSETIKK FOR BIOINGENIØRAR OG RADIOGRAFAR. ... PROFESJONSETIKK FOR BIOINGENIØRAR OG RADIOGRAFAR ... diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole. I slike situasjonar kan ulike krav og … LES MER forventningar ofte komme i konflikt med kvarandre. Dette er utgangspunktet for denne innføringsboka i profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar. I første del av boka blir det gjort g...