Fysikalsk kjemi

PRIS: GRATIS
DATO 2007-10-13
FORFATTER Morten Helbæk, Signe Kjelstrup
ISBN 9788245004045
FILSTØRRELSE 12,35 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Fysikalsk kjemi dekker pensum i alle grunnkurs i fysikalsk kjemi ved landets universitets- og ingeniørutdanninger. Disse grunnkursene oppleves ofte som meget krevende av studentene, og det har lenge vært et klart behov for å få stoffet presentert på norsk. Forfatterne gjør stoffet lettere tilgjengelig også ved å knytte det opp mot praktiske anvendelser, og ved å bruke mange figurer og beregningseksempler. Boken bruker konsekvent SI-enheter og IUPAC-konvensjoner. Det er også et mål å etablere norsk fagterminologi på feltet. Dr.ing. og siv.øk. Morten Helbæk er førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har doktorgrad i fysikalsk kjemi og flere års undervisningserfaring fra universitet og høgskole. Dr.techn. og dr.ing. Signe Kjelstrup er professor i fysikalsk kjemi ved NTNU. Hun har også en bistilling ved Delft Tekniske Universitet i Nederland, er æresdoktor ved Universitetet i Nord-Øst Kina, og har vært gjesteprofessor ved flere universiteter.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Fysikalsk kjemi PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Fysikalsk kjemi.

... som befinner seg i overgangen mellom kjemi og fysikk. Fysikalsk kjemi beskjeftiger seg især med kjemisk termodynamikk, kjemisk kinetikk, kvantekjemi, statistisk mekanikk og spektroskopi. Fysikalsk kjemi er også et viktig redskap innenfor materialvitenskap. Fysikalsk kjemi er en gren av kjemien som oppstod i siste halvdel av 1800-tallet da fysikkens metoder og lover ble anvendt av kjemikere på kjemiske problemer. Det var på 1800-tallet termodynamikk, elektrokjemi og optisk spektroskopi. Termodynamikkens tre lover, aktivitet, kjemisk likevekt, faselikevekter og fasediagrammer. Gassers, væskers og løsningers egenskaper. Kinetikk - hastighetslover og litt om reaksjonsmekanismer. Emnet er obligatorisk i kjemiprogrammet og i kjemiretningen i MENA-programmet. Det legger dessuten grunnlag for videre studier i fysikalsk kjemi. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM2600 - Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (videreført) Tilr...