Rusmiddelavhengighet

PRIS: GRATIS
DATO 2016-09-22
FORFATTER Terje Simonsen
ISBN 9788245020182
FILSTØRRELSE 9,32 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Utfordringene som rusmiddelavhengighet medfører, er økende. For de som er rammet, innebærer det vanskeligheter med å delta i arbeidslivet og økt risiko for tap av friske leveår og tidlig død. Kriminalitet, ulykker, drap og selvmord skjer ofte i tilknytning til rusmiddelbruk. Belastningene som rusmiddelavhengige og pårørende opplever, og kostnadene for samfunnet, er store.Bevisstheten rundt problematikken og behovet for kunnskap er også økende. For å kunne forebygge og redusere risiko for rusmiddelavhengighet og hjelpe personer som har utviklet alvorlig avhengighet, er det viktig å forstå rusmiddelavhengighetens natur. Det er også viktig å utvikle gode holdninger til dette sykdomskomplekset.I denne læreboken tar forfatteren for seg biologiske, psykologiske og sosiokulturelle perspektiver på rusmiddelavhengighet. I tillegg gjennomgås konsekvenser av rusmiddelbruk, risiko for å utvikle rusmiddelavhengighet, forebyggende tiltak, utredning, behandling og brukermedvirkning. Terminologi, avhengighet, risiko, samt oversikt over ulike rusmidler og kontroll ved bruk omtales i egne kapitler.Boken er rettet mot studenter i helsefag som medisin, sykepleie og vernepleie, men vil også være relevant i studier som psykologi, sosialt arbeid, barnevern og fengselsbetjentutdanningen.Terje Simonsen er lege og jobber innen rus- og avhengighetsmedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge og er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø. Han har tidligere utgitt Illustrert farmakologi, bind 1 (2010) og bind 2 (2012).Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Rusmiddelavhengighet PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Rusmiddelavhengighet.

...delavhengighet er et av de mest utfordrende problemene i klinisk praksis. Veldokumenterte behandlingsopplegg er ikke lett tilgjengelige via søk i databaser, men på grunn av økt smertesensitivitet hos mennesker med rusmiddelavhengighet finnes det retningslinjer som skal sikre optimal smertebehandling. Karakteristisk for rusmiddelavhengighet er tilbakevendende, tvangsmessig ønske om å innta rusmidler, dårlig kontroll over avslutningen og mengden inntatt i de enkelte situasjonene, bruk av mye tid og innsats på anskaffelse, oppbevaring og inntak av rusmidler, tap av andre livsinteresser og vansker med å komme ut av et uheldig bruksmønster ... Utfordringene som rusmiddelavhengighet medfører, er økende. For de som er rammet, innebærer det vanskeligheter med å delta i arbeidslivet og økt risiko for tap av friske leveår og tidlig død. Kriminalitet, ulykker, drap og selvmord skjer ofte i tilknytning til rusmiddelbruk. Under følger teksten fra den norske nettutgaven av ICD-10 de...