Barnehagen som læringsarena

PRIS: GRATIS
DATO 2016-09-16
FORFATTER
ISBN 9788215025827
FILSTØRRELSE 11,67 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Hvilken betydning har den økte vektleggingen av barnehagen som læringsarena for styring og ledelse på ulike nivåer i barnehagesektoren? Hvordan blir det økende ansvaret fulgt opp og ivaretatt, og hva skal egentlig til for å lede god læring i barnehagen? Kunnskapsdepartementet slår fast at det trengs god ledelse for å utvikle gode barnehager. Likevel har det blitt forsket overraskende lite på barnehageledelse og på hvordan de økte forventningene om læring i barnehagen blir fulgt opp i form av styring og ledelse. Det foreligger også lite forskningsbasert kunnskap om hvordan myndighetene på ulike nivåer legger til rette for slik ledelse i barnehagen. Artiklene i denne antologien presenterer empiriske funn som viser hva slags styring og ledelse som utøves på ulike nivåer i barnehagesektoren, og hva slags læringsorganisering og syn på læring dette innebærer. Boka bidrar derfor med ny innsikt på feltet.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Barnehagen som læringsarena PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Barnehagen som læringsarena.

...ingen av barnehagen som læringsarena for styring og ledelse på ulike nivåer i barnehagesektoren? Hvordan blir det økende ansvaret fulgt opp og ivaretatt, og hva skal egentlig til for å lede god læring i barnehagen? Kunnskapsdepartementet slår fast at det trengs god ledelse for å utvikle gode ... Barnehagen er den første opplæringsinstitusjonen som de fleste barna blir kjent med. Opplæring i barnehagene er selvfølgelig preget av barnas aldersnivå og utvikling og skjer først og fremst gjennom leken. Ansatte i barnehagen er pålagt å følge rammeplanen for barnehager akkurat som de andre skoletrinna skal følge L97. Lek skal være helt sentralt, selv om barnehagen som læringsarena er et sentralt satsningsområde. Vi ønsker å bevisstgjøre læring gjennom lek, men vi er veldig bevisst på å skape et inspirerende læringsmiljø som motiverer for ulike erfaringer basert på barnas egne interesser og ståsted. Hvilken betydning har den økte vektleggingen av barnehagen som ...