Det tenkende mennesket

PRIS: GRATIS
DATO 2007-09-29
FORFATTER Dagfinn Døhl Dybvig, Magne Dybvig
ISBN 9788251918640
FILSTØRRELSE 8,71 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Det tenkende mennesket er en lærebok i filosofihistorie som også gir en innføring i noen utvalgte emner fra vitenskapshistorien og vitenskapsteorien. De fire første delene er i det vesentlige en fremstilling av filosofi og vitenskap fra antikken til 1800-tallet, med spesiell vekt på den naturvitenskapelige revolusjon på 1500- og 1600-tallet. Femte del er særlig fokusert på vitenskapsteoretiske problemstillinger. Den gir en skisse av kvantefysikk og relativitetsteori som en bakgrunn for moderne vitenskapsteori, og tar for seg ulike forsøk på å karakterisere vitenskapelig metode. Her behandles bl.a. hypotetisk-deduktiv metode, og forståelse og forklaring i humanvitenskapene. Et avsluttende kapittel tar opp spørsmål knyttet til makt, verdinøytralitet og vitenskapelig objektivitet. Dagfinn Døhl Dybvig har doktorgrad i filosofi fra NTNU. Han har vært førsteamanuensis ved Universitetet i Nordland og er nå leder for Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU. Magne Dybvig er professor emeritus ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Det tenkende mennesket PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Det tenkende mennesket.

...enskapshistorie med vitenskapsteori Av Stina Langlo Ørdal, Dagfinn Døhl Dybvig, Magne Dybvig Forlag Tapir akademisk forl. Det tenkende mennesket er en lærebok i filosofihistorie som også gir en innføring i noen utvalgte emner fra vitenskapshistorien og vitenskapsteorien. De fire første delene er i det vesentlige en fremstilling av filosofi og vitenskap fra antikken til 1800-tallet, med spesiell vekt på den naturvitenskapelige revolusjon på 1500- og 1600-tallet. Det tenkende mennesket er en lærebok i filosofihistorie som også gir en innføring i noen utvalgte emner fra vitenskapshistorien og vitenskapsteorien. De fire første delene er i det vesentlige en fremstilling av filosofi og vitenskap fra antikken til 1800-tallet, med spesiell vekt på den naturvitenskapelige revolusjon på 1500- og 1600-tallet. Om Det tenkende mennesket Det tenkende mennesket er en lærebok i filosofihistorie som også gir en innføring i noen utvalgte emner fra vitenskapshistorien og vitenskapsteorie...