Profesjonsetikk i ergoterapi og fysioterapi

PRIS: GRATIS
DATO 2018-10-11
FORFATTER Tone Dahl-Michelsen, Karen Synne Groven, Einar Aadland
ISBN 9788252194777
FILSTØRRELSE 9,27 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Det finst mange kryssande krav og forventningar til korleis ergoterapeutar og fysioterapeutar skal arebeide. Denne boka om profesjonsetikk handlar om korleis ein kan finne fram til best mogleg handlingsval når situasjonar blir uoversiktlege og tvilen melder seg. I første del av boka blir det gjort greie for profesjonsetikk generelt; for etiske nøkkelomgrep, teoriar og tenkjemåtar. Her blir også etiske refleksjonsmodellar gjennomgått og forfattarane viser korleis systematisk refleksjon kan hjelpe oss i vanskelege situasjonar. Andre del av boka går nærare inn på etiske utfordringar knytt til relasjonar til pasientar og brukarar. Her blir lovverk og profesjonsetiske retningslinjer gjennomgått, og tema som teieplikt, tvang og fagleg tvil blir grundig behandla. Boka tek også opp etiske sider ved ergoterapi og fysioterapi som kunnskapsbaserte praksisar, og i eit eige kapittel blir forskingsetikk behandla.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Profesjonsetikk i ergoterapi og fysioterapi PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Profesjonsetikk i ergoterapi og fysioterapi.

...ningslinjer gjennomgått, og tema som teieplikt, tvang og fagleg tvil blir grundig behandla. Boka tek også opp etiske sider ved ergoterapi og fysioterapi som kunnskapsbaserte praksisar, og i eit eige kapittel blir forskingsetikk behandla. heftet, 2018. Kjøp boken Profesjonsetikk i ergoterapi og fysioterapi av Tone Dahl-Michelsen, Karen Synne Groven, Einar Aadland (ISBN 9788252194777) hos Adlibris.com ... Boken tar opp etiske sider ved ergoterapi og fysioterapi som kunnskapsbaserte praksiser, i tillegg til at forskningsetikk blir behandlet. Boken er skrevet for fysio- og ergoterapistudenter, men yrkesaktive vil også ha stor nytte av denne boka. Bokens første del gir en god innføring i profesjonsetikk generelt og av etiske nøkkelbegreper. Her blir lovverk og profesjonsetiske retningslinjer gjennomgått, og tema som teieplikt, tvang og fagleg tvil blir grundig behandla. Boka tek også opp etiske sider ved ergoterapi og fysioterapi som kunnskapsbaserte praksisar, og i eit eige kapitt...