Språket er ei bukse

PRIS: GRATIS
DATO 2019-05-09
FORFATTER Kristin Fridtun
ISBN 9788252197891
FILSTØRRELSE 5,49 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Er språket ein spegel, eit tårn eller kanskje ein kropp? «Bokmålsrettskrivinga er eit villnis», «Dialekten min er utvatna», «Samnorsk er ein graut», «Nynorsken døyr».Slik pratar me om språk. Me omtalar dialektar og skriftmål som vegetasjon, væsker, matretter og organismar - eller som instrument, byggverk, infrastruktur og kledeplagg. Men kvifor gjer me det? Og kva slags likskapar og skilnader er det mellom biletbruken til fagfolk, lekfolk, målfolk, riksmålsfolk og anna folk i den norske språkdebatten? Kristin Fridtun har saumfare artiklar, lesarbrev og kommentarfelt på jakt etter svar. Ho viser oss ei side av norsk språkdebatt som har vore lite kjend til no, og ho gjer det med stø hand og lun humor. Språket er ei bukse løyser låtten og set tankane i sving - samstundes.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Språket er ei bukse PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Språket er ei bukse.

...re av ulike matvarer: Han er ein graut, ein lapskaus og ei usmakeleg blanding av raudvin og kvitvin. Nokre har òg ymta om at det radikale bokmålet er ei bukse utan press, medan det riksmålsnære bokmålet er ei bukse med press - altså litt penare. Ja, folk har rett og slett slege seg laus og utnytta ... Fridtun har saumfare ei mengd artiklar, lesarbrev, pamflettar og kommentarfelt og gjort interessante funn som kastar nytt lys over gamle feidar. Granskinga hennar viser òg at mangfaldet av metaforar er stort: Norsk språk har mellom anna vore omtala som ei plante, eit orgel, ei bukse, eit hus og ein sau. «Språket er ein organisme» (eller ein bygning, eit kledeplagg osb.) er nettopp ein metafor: Det uhandgripelege språket blir utstyrt med ei fysisk form og får konkrete eigenskapar. Å drøfta språk utan å bruka metaforar er plent umogleg. Prøv sjølv! Men har det noko å seia kva slags metaforar me tenkjer og argumenterer med? Ja. Kristin Fridtun har saumfare artiklar, lesar...