Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid

PRIS: GRATIS
DATO 2018-03-13
FORFATTER
ISBN 9788245023992
FILSTØRRELSE 8,38 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

I denne boken beskrives og diskuteres fremveksten av psykisk helse- og rusarbeid som praksisfelt og fagområde. Utviklingen ses i lys av holdningsendringer og konkrete endringer i helse-, sosial- og velferdspolitikken. Viktige elementer her er å se tidligere «psykiatriske pasienter», «narkomane» og «alkoholikere» som subjekter og selvstendige aktører. Det innebærer å legge til rette for integrering og medborgerskap gjennom nedbygging av institusjoner og nye måter å organisere tjenester og tilbud på. Bokens redaktører og de fleste av bidragsyterne er knyttet til det toneangivende Senter for psykisk helse og rus ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Her har man blant annet arbeidet for at personer som erfarer psykisk helse- og/eller rusutfordringer, skal kunne leve et trygt og verdig liv i lokalsamfunnet på lik linje med befolkningen for øvrig. Innbyggere som kommer i en pasient- eller brukerrolle, skal forstås og møtes som personer som lever sine liv i en sosial sammenheng, ikke reduseres til medisinske diagnoser eller psykologiske kasus. Det er et tydelig folkehelseperspektiv og et grunnleggende sosialt perspektiv i senterets forståelse av og arbeid med psykisk helse- og rusarbeid. Dette gjenspeiles i denne boken. De 13 kapitlene er sortert under hovedoverskriftene recovery, erfaringsbasert kunnskap og samarbeidsbasert kunnskapsutvikling. Bengt Karlsson er ansatt som professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han er utdannet psykiatrisk sykepleier og familieterapeut. Han har særlig arbeidet med forholdet mellom grunnlagsforståelser og praksiser i psykisk helsearbeid. Marit Borg er ansatt som professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun er utdannet ergoterapeut og har sin doktorgrad innen helsevitenskap. Borg har særlig arbeidet med recovery, samarbeidsbasert forskning og lokalt psykisk helsearbeid.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid.

...g rusarbeid, Recovery, erfaringsbasert kunnskap og samarbeidsbasert kunnskapsutvikling' av Bengt Karlsson fra Fagbokforlaget. Bengt Karlsson og Marit Borg er redaktører for antologien «Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid» - med undertittel «Recovery, erfaringsbasert kunnskap og samarbeidsbasert kunnskapsutvikling». Redaktørene er begge professorer i psykisk helsearbeid ved Senter for psykisk helse og rus (SFPR), Høgskolen i Sørøst-Norge. Kjøp 'Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid, recovery, erfaringsbasert kunnskap og samarbeidsbasert kunnskapsutvikling' av Bengt Karlsson fra Norges raskeste ... Pris: 285 ,-. heftet, 2018. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid (ISBN 9788245023992) hos Adlibris.com. Fri frakt fra ... Vår pris 329,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. I denne boken beskrives og diskuteres fremveksten av psykisk helse- og rusarbeid som praksisfelt og fagområde. Det innebærer å legge til rette...