Lastet til ripa

PRIS: GRATIS
DATO 2007-01-01
FORFATTER Svein Jentoft, Knut H. Mikalsen
ISBN 9788251916547
FILSTØRRELSE 5,4 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Svein Jentoft og Knut H. MikalsenLastet til ripaFiskernes rettstilling i ressursforvaltningenDet jukses som aldri før i fiskerinæringen . om en skal tro de mange og dramatiske oppslag i media. Kvoter overfiskes, småfisk kastes overbord og torsk blir til hyse eller sei i fangststatistikken. Hvorfor? Har fiskernes moral blitt dårligere, eller gjør de stadig mer omfangsrike og detaljerte reguleringene det nærmest umulig å opptre lovlydig? Blir utøverne lovbrytere uten at de egentlig vil eller vet det? Her finnes ingen enkle svar. I denne boka argumenteres det for at brudd på lover og regler må sees i sammenheng med regulerings-systemets innhold og organisering . og ikke bare som et spørsmål om fiskernes moral eller mangel på sådan. Ethvert reguleringssystem må ha et minimum av oppslutning blant de som reguleres og i samfunnet for øvrig. Med utgangspunkt i en framstilling av betingelsene for legitimitet i reguleringspolitikken søker forfatterne å belyse spørsmål som: Hvordan utformes reguleringspolitikken, og hvilken rolle spiller næringen selv i utformingen av egne rammevilkår? Hvordan berøres utøverne av reguleringene . og av de kontrollordninger og sanksjoner som er etablert for å sikre at lover og regler etterleves? Hvor stort er omfanget av regelbrudd i fiskeriene? Hvordan utøves kontrollen, hvilke regler volder størst problemer, og hvilke overtredelser fører til rettslige forføyninger? Hvordan vil reguleringspolitikken . og fiskernes posisjon i forvaltningssystemet . påvirkes av at aktører utenfor næringen oppviser en økende interessere for hvordan fiskeressursene forvaltes?Knut H. Mikalsen er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø.Svein Jentoft er professor ved Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Lastet til ripa PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Lastet til ripa.

... ressursforvaltningen Det jukses som aldri før i fiskerinæringen . om en skal tro de mange og dramatiske oppslag i media. Kvoter overfiskes, småfisk kastes overbord og torsk blir til hyse eller sei i fangststatistikken. Hvorfor? Lastet til ripa (Heftet) av forfatter Svein Jentoft. Teknologi, transport og landbruk. Pris kr 219 (spar kr 31). MS «Mulegga» på vei inn til Senjahopen lastet til ripa med blåkveite. Båten var eid av Inge Mikalsen i Steinfjord, og han og mannskapet hadde ligget ute og stubbet med line ei uke for å ta fangsten, som besto av anslagsvis 30-40 tonn blåkveite. Inge Mikalsen var kjent som en hardhaus av en fisker. Det viser seg nemlig at den jevne investor sitter lastet til ripa med aksjer. Faktisk eier han/hun i dag like mye aksjer i sin portefølje, som rett før finanskrisen. Diagram: Andelen aksjer eid i snitt investorens investeringsportefølje fra år til år(kilde: A Wealth of Common Sense). Slikt gjør selvsagt enkelte nervøse. Lastet til ripa: fis...