Fisken og folket

PRIS: GRATIS
DATO 2016-08-09
FORFATTER
ISBN 9788281042889
FILSTØRRELSE 11,18 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Fisken er en felles ressurs. Fiskerinæringen er en av våre eldste næringer. Fisken har vært eksportvare i over 1000 år. Fisken har sørget for arbeid og slit, for mat og velferd. Næringen er fortsatt i endring, og den har blitt mer moden: subsidiefri, eksportrettet og teknologisk avansert. Men betyr dette også færre fiskere, færre ansatte i industrien og færre bosatte i de typiske fiskerikommunene? Med fiskeri-formuene på færre hender, og færre hender i arbeid, er det mange som stiller spørsmål ved legitimiteten i dagens fiskeripolitikk. I denne boken har et knippe forskere tilknyttet Nofima skissert de store linjene i fiskerinæringens utvikling, men samtidig dykket langt nok ned i både torskenæringen og politikken til å forstå hvordan næringen og kystsamfunnene formes. Tittelen Fisken og folket spiller på nettopp denne sammenhengen mellom utviklingen i næringen, fiskeripolitikken og utviklingen i befolkning og sysselsetting. Som samfunnsfundament står torsken i en særstilling. Torsken er økonomisk sett det viktigste fiskeslaget i norsk villfisknæring, og det fiskeslaget som bidrar mest til verdiskaping på land. Men blir torsken, eller fisk generelt, tillagt en større rolle enn den kan fylle? Er det mulig å drive en moderne, globalt konkurransedyktig matvareindustri i Norge, med norsk lønns- og kostnadsnivå, og samtidig være en garantist for sysselsetting og bosetting langs hele kysten? «Skuld Torsken oss feyle, hvad havde vi da», spurte Petter Dass. Det var egentlig veldig godt spurt. Boken er utgitt i samarbeid med Nofirma

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Fisken og folket PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Fisken og folket.

...nnsutvikling Fiskeriene og industrien på land har lenge vært viktige bærebjelker på kysten. For mange kystsamfunn har fisken både bygd og båret samfunnet. Men med nedgangen i antallet fiskere og fiskeindustriarbeidere blir denne rollen mindre tydelig i mange samfunn langs kysten. Go to FOLKET EIER FISKEN. FOLKET EIER FISKEN. Forslaget slår fast at fisken og ressursene i havet eies av folket i fellesskap. Disse ressursene skal gi oss mat, verdiskapning og levebrød i evig tid. Da må vi stoppe at disse samles på få hender. Fisken og folket. Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner: Kjetil Aune. Bibliotekleder [email protected] En umulig øvelse! Uten havet, ingen fisk. Intet folk uten fisk. Den første fisken som ble levert til L. Berg Sønner i Svolvær, ble rodd til kai og løftet på land for hånd. Mye er forandret (siden 1828), men L. Bergs Sønner ligger fremdeles sentralt plassert midt i havna i Svolvær og tar imot fisk. Fisk...