Menon

PRIS: GRATIS
DATO 2014-09-08
FORFATTER Platon
ISBN 9788279902546
FILSTØRRELSE 9,67 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

«Hva kan jeg gjøre for å bli et bedre menneske? Kan godhet læres? Eller er det slik at noen er gode av natur, mens andre er dømt til et liv i umoral og uvitenhet?» I åpningen til dialogen Menon er det slike spørsmål Sokrates konfronteres med. Det er den unge rikmannssønnen Menon som spør - og som også påberoper seg å kunne svare.Gjennom dialogen blir det imidlertid klart at de spørsmålene Menon begynte med å kaste frem, er både vanskeligere og viktigere enn han opprinnelig trodde. Det blir starten på en både intens og interessant samtale som resulterer i et skattkammer av spørsmål og argumenter som i stor grad har vært med på forme vår filosofiske tradisjon.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Menon PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Menon.

...omi (MERE) utgjør det ledende kompetansemiljøet i Norge innenfor verdsetting av miljø, helse og kulturminner. Les mer. Menon har på oppdrag for Eksportkreditt Norge og miljøstiftelsen Zero vurdert status for klimaomstillingen i norsk næringsliv og muligheter for grønn, lønnsom og eksportrettet vekst. Våre analyser viser at størstedelen av verdiskapingen i norsk næringsliv foregår i næringer som kan karakteriseres som grønne. Menon er en av Platons tidlige eller sokratiske dialoger, men regnes ofte som en overgangsdialog, som peker mot hans midtre dialoger. Sokrates forsøker i samtale med Menon å bestemme hva dyd er, og hvorvidt det kan læres, eller sagt på en annen måte: Hvordan en kan utvikle seg til et godt menneske. "Menon" er en dialog av Platon, hvor Platon blant annet prøver å vise at kunnskap ikke er noe som vi lærer av andre, men som vi allerede har inne i oss og som kan ... Menons paradoks er et av de epistemiske paradoksene og refererer til en utfordring...