Pedagogisk analyse

PRIS: GRATIS
DATO 2012-02-14
FORFATTER Thomas Nordahl
ISBN 9788205423084
FILSTØRRELSE 9,78 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Dette heftet handler om helheten og de ulike fasene i en pedagogisk analysemodell. Heftet presenterer en modell for analyse av pedagogiske utfordringer som lærere og skoleledere kan møte i forhold til enkeltelever, grupper eller klasser av elever og på skolenivå. Modellen er ikke en undervisningsmetode, men en systematisk måte å analysere utfordringer for så å komme fram til hensiktsmessige tiltak i den pedagogiske praksis. Analysemodellen er utviklet ut fra forskningsbasert kunnskap, og den er utprøvd og evaluert med gode resultater i forhold til elevenes faglige og sosiale læringsutbytte. Disse positive resultatene er oppnådd ved at modellen primært retter søkelys på de faktorene i læringsmiljøet og undervisningen som forskning viser at har en positiv effekt på elevenes læring. Denne pedagogiske analysemodellen og dette heftet kan brukes av lærere og skoleledere i sitt daglige arbeid, men det kan også med fordel brukes i grunn- og videreutdanning av lærere.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Pedagogisk analyse PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Pedagogisk analyse.

... innebærer også kunnskap om hvordan vi finner frem til hensiktsmessig praksis for å løse de utfordringene og innfri forventningene til gode læringsmiljø for barn og elever. Både Knut Roald og Berit Skutlaberg henviste til SMT-modellen som en modell for å drive et utviklingsarbeid. Pedagogisk analyse av Torunn Tinnesand Kapittel 3 i boka Rom for læring (2013) Å være lærer er å leve med kompleksitet. Uforutsette situasjoner oppstår stadig i klasserommet og er en del av læreres hverdag. Evne til å vurdere ulike hendelser og til å bestemme hva som må gjøres der og da, utvikles gjennom praksis og erfaring. Pedagogisk analyse Beskrivelse av en pedagogisk analysemodell til bruk i grunnskolen Dette heftet handler om helheten og de ulike fasene i en pedagogisk ... LP-modellen er en norskutviklet pedagogisk modell for analyse av og systematisk arbeid med skolers læringsmiljø og pedagogiske utfordringer. LP-modellen er et av programmene Utdanningsdirektoratet anbefaler. Artik...