Omsorg i barnehagen

PRIS: GRATIS
DATO 2013-01-31
FORFATTER Kristin Rydjord Tholin
ISBN 9788245011425
FILSTØRRELSE 7,58 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Har omsorg havnet i skyggen av læring i barnehagen? I faglige og politiske sammenhenger er begrepet lite vektlagt i dag. På bakgrunn av den grunnleggende men selvfølgelige rollen som omsorg har, kan dette være problematisk. Det er nødvendig med et forsterket engasjement for omsorg i barnehagen og tydeliggjøring av dens egenart. Intensjonen med boken er konsentrert oppmerksomhet på omsorg som fenomen, og særlig omsorgsrelasjoner med vekt på dialogiske, gjensidige og dynamiske sider ved forholdet. Barn er aktive omsorgsdeltakere, og ambisjonen er å utvikle et kunnskapsgrunnlag som skiller seg fra den hverdagslige og amatørmessige kunnskapen om omsorg. Boken inneholder relevant teori og forskning omkring temaet, og det er også lagt vekt på metoder og strategier som studenter og barnehagelærere kan anvende for å utvikle sin egen omsorgskompetanse. Kristin Rydjord Tholin er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold. OMTALE «Det er lenge siden jeg har lest en fagbok som fører til så mye refleksjon og så mange aha-opplevelser. Hvert kapittel gir meg som pedagog lyst til å lese mer!» Torill Sperre, Barnehagen

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Omsorg i barnehagen PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Omsorg i barnehagen.

... omsorg. Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov ... Stadig vekk leser vi om hvor viktig omsorg i barnehagen er. Det står oppført i barnehagelov og rammeplan og skal være grunnfundamentet vårt. I samfunnsmandatet kommer det tydelig frem hva pedagogens helhetlige syn på barn skal være, og omsorg er et av disse fire kjernebegrepene. Har omsorg havnet i skyggen av læring i barnehagen? I faglige og politiske sammenhenger er begrepet lite vektlagt i dag. På bakgrunn av den grunnleggende men selvfølgelige rollen som omsorg har, kan dette være problematisk. Det er nødvendig med et forsterket engasjement for omsorg i barnehagen og tydeliggjøring av dens egenart. Omsorg krever bevissthet omkring hva man holder på med. Det er den...