Straffeloven

PRIS: GRATIS
DATO 2019-01-30
FORFATTER
ISBN 9788202630560
FILSTØRRELSE 4,97 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Straffeloven (lov om straff) - med endringer, sist ved lover av 25. mai 2018 nr. 19 (i kraft 1. januar 2019) og av 20. desember 2018 nr. 114

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Straffeloven PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Straffeloven.

...et av straffeloven 2005. Det skjedde 1. oktober 2015. Selv om straffeloven 1902 er opphevet, kan den likevel gjelde ... I strafferetten gjelder et lovprinsipp: Ingen straff uten lov. Det innebærer at det må stå i en lovbestemmelse at en handling er straffbar for å kunne ... Någjeldende straffelov er av 20. mai 2005, men trådte først i kraft 1. oktober 2015 etter en lengre implementeringsprosess. Straffeloven er ment å regulere adferd ... Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser. Straffeloven 2005 (Lov om straff, forkortet strl. 2005) er en norsk lov som inneholder de mest sentrale bestemmelsene om straff. 1 1 Innledning 1.1 Tema og aktualitet Temaet for oppgaven er avvergingsplikten som følger av straffeloven § 196. Uavhengig av om man er en privatperson eller ... Det særlige strafferettslige ansvar for redaktøren betyr at hun/han som hovedregel kan straffes også for innhold som vedko...