Norsk spesiell strafferett

PRIS: GRATIS
DATO 2016-06-21
FORFATTER Magnus Matningsdal
ISBN 9788245020472
FILSTØRRELSE 9,56 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

I denne boken behandles de fleste sentrale straffebudene i straffeloven. Etter en innledende omtale av typiske trekk ved oppbygningen av de enkelte straffebud behandles bestemmelsene om: narkotika og doping kroppskrenkelse og kroppsskade (legemsfornærmelse og -beskadigelse), provokasjon og retorsjon drap, uaktsom betydelig kroppsskade og uaktsomt drap mishandling i nære relasjoner samtykke til legemskrenkelser voldtekt, seksuell omgang med barn, misbruk av overmaktsforhold for å oppnå seksuell omgang, seksuell omgang med innsatte i institusjon mv., seksuell handling uten samtykke eller med barn under 16 år og seksuelt krenkende atferd tyveri og underslag ran og utpressing heleri og hvitvasking brukstyveri av motorvogn mv. skadeverk bedrageri, forsikringsbedrageri, svikaktig dobbeltsalg og krenkelse av sikkerhetsrett korrupsjon, påvirkningshandel og økonomisk utroskap falsk forklaring Boken bygger på straffeloven 2005 som trådte i kraft 1. oktober 2015, men det gjøres hele tiden klart hva som er endret i forhold til straffeloven 1902. Endringene er gjennomgående beskjedne, slik at boken har betydelig nytteverdi også for anvendelsen av straffeloven 1902 som fortsatt kommer til anvendelse i en rekke straffesaker. Ved de fleste straffebud er det også foretatt en grundig behandling av straffutmålingsspørsmål og prosessuelle spørsmål som det aktuelle straffebudet reiser. Det er også gjort utførlig rede for lovgivers standpunkt til nytt straffenivå. Boken inneholder doms-, saks- og lovregister. Magnus Matningsdal har vært professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen hvor han i en periode på ca. 25 år holdt de fleste forelesningene i strafferett og straffeprosess. Han er dommer siden 1989, fra og med 1997 i Høyesterett hvor han nå er eldste dommer.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Norsk spesiell strafferett PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Norsk spesiell strafferett.

... behandles de fleste sentrale straffebudene i straffeloven. Etter en innledende omtale av typiske trekk ved oppbygningen av de enkelte straffebud behandles bestemmelsene om: Pris: 636,-. innbundet, 2016. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (ISBN 9788245020472) hos Adlibris.com. Fri frakt. Strafferett, de rettsregler som gjelder for straffbare handlinger (lovbrudd), og en betegnelse for den gren av rettsvitenskapen som behandler dette emne (jfr. kriminalvitenskap). I lovgivningen og i strafferettsvitenskapen skjelner man gjerne mellom strafferettens alminnelige del, som omhandler rettsregler felles for alle straffbare handlinger, og den spesielle del, som behandler de enkelte ... Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal innbundet, 2016, Norsk (bokmål), ISBN 9788245020472. I denne boken behandles de fleste ... Kjøp 'Norsk spesiell strafferett' av Magnus Matningsdal fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater...