Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens

PRIS: GRATIS
DATO 2017-01-10
FORFATTER Torhild Holthe, Anne-Britt Kjeldsberg, Vigdis Sværen
ISBN 9788280613219
FILSTØRRELSE 11,99 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Det er i dag store forhåpninger til at velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med demens og deres pårørende hjemme, og for beboere og ansatte i omsorgsboliger og institusjoner. Teknologi er nødvendigvis ikke en lettvint løsning, og det er ofte mye arbeid som ligger til grunn for en vellykket implementering. Dersom teknologi skal være endel av en faglig forsvarlig tjeneste, må ansatte ha kunnskap og kompetanse, og kommunene må ha rutiner og systemer for å integrere teknologi i den daglige driften. Temaheftet er utarbeidet av Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse med støtte fra Helsedirektoratet. Heftet omhandler spesielt velferdsteknologi til personer med demens og deres pårørende, og kan sees som et supplement til opplæringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC som er utarbeidet av KS og SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målgruppen for temaheftet er ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som gir tjenester til personer med demens. Målet er å vise mulighetene og å heve kompetansen om bruk av velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler for denne pasientgruppa og deres pårørende.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens.

...ler til personer med demens. Det er i dag store forventninger til at velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med demens og deres pårørende. hjemme, og for beboere og ansatte i omsorgsboliger og institusjoner. Det er viktig å huske at innføring av velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler ikke er målet i seg selv, men at det er et middel for at personen med kognitiv svikt og demens opplever økt trygghet, selvstendighet og mestring, og at det kan støtte pårørende og helsepersonell i omsorgsarbeidet. Velferdsteknologi som kommunal tjeneste til personer med kognitiv svikt/demens Velferdsteknologi og hjelpemidler til personer med kognitiv svikt og demens Velferdsteknologi antas å kunne bidra til å møte fremtidens demografiske utfordringer, og fremme helse og livskvalitet hos eldre og andre ... hverdagslivet til personer med demens som bor i eget hjem, og deres pårørende. • Det er lite kunnskap om velferdsteknologi til personer med kognitiv s...