Fasthetslære

PRIS: GRATIS
DATO 2007-09-29
FORFATTER Fridtjov Irgens
ISBN 9788251921374
FILSTØRRELSE 6,51 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

FASTHETSLÆRE er en fortsettelse av STATIKK, men de to bøkene kan leses uavhengige av hverandre. Boken har mange eksempler og hvert kapittel avsluttes med oppgaver. Innhold: Introduksjon til fasthetslære, Spenningsbegrepet, Plan spenningstilstand, Dimensjoneringskriterier, Tøyningsanalyse, Elastiske materialer, Torsjon av sylindrisk stav, Spenninger i bjelker, Deformasjon av bjelker, Elementærbjelkemetoden, Enhetslastmetoden, Statisk ubestemte konstruksjoner, Trykkbelastede staver, Knekning, Bjelker med usymmetrisk tverrsnitt, Grenselastberegning for bjelker og rammer, Komposittbjelker, Torsjon av staver med vilkårlig tverrsnitt. Fridtjov Irgens er professor ved Institutt for mekanikk, termo- og fluiddynamikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han er utdannet bygningsingeniør fra NTNU (tidligere NTH) og har videreutdannelse i mekanikk fra Iowa State University. Irgens har vært gjesteprofessor ved University of Connecticut og University of Colorado. I tillegg til de tre innføringsbøkene i mekanikk som er beskrevet nedenfor, har han skrevet bøkene Kontinuumsmekanikk og Tensoranalyse.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Fasthetslære PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Fasthetslære.

...ingeniører Fasthetslære er læren om hvordan faststoff oppfører seg når den blir utsatt for krefter, spenninger og deformasjon. Fasthetslære er en gren innen statikken, og viser hvordan legemer opptrer før store deformasjoner skjer. Når deformasjoner endrer legemets egenskaper går man over i dynamikken. Fasthetslære. Normalspenninger. Figuren viser en fastholdt stav hvor det virker en strekkraft i den ene enden. Vi skjønner utfra likevektskravene at det virker en ... De sentrale begrepene i fasthetslære er spenning og tøyning og vi kommer inn på materialegenskaper. En typisk oppgave i mekanikk vil være å først bestemme alle kreftene som virker på en konstruksjon (statikk) og deretter kontrollerer vi om konstruksjonen er sterk nok til å tåle denne belastningen (fasthetslære). Hvordan lærer man ... fasthetslære. - fysikk er i kategorien Varme- og stofflære. termodynamikk Brødsmulesti Store norske leksikon Realfag Fysikk Varme- og stofflære Termodynamikk er den de...