Økonomisk kriminalitet

PRIS: GRATIS
DATO 2018-01-04
FORFATTER Petter Gottschalk
ISBN 9788202556228
FILSTØRRELSE 6,13 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Økonomisk kriminalitet. Ledelse og samfunnsansvar gir en bred teoretisk og empirisk beskrivelse av økonomisk kriminalitet generelt og hvitsnippkriminalitet spesielt i Norge. Den introduserer bekvemmelighetsteori som en integrert forklaring på hvitsnippkriminalitet, der økonomisk motiv, organisatorisk mulighet og avvikende atferd er de utslagsgivende faktorene.I bokens andre utgave er plasskrevende lister over navngitte hvitsnippforbrytere fjernet og temaene bedre balansert, i tillegg til at stoffet er oppdatert og utvidet med nye perspektiver.Blant temaene som behandles i boken er en modenhetsmodell for samfunnsansvar varsling som informasjonskilde gransking, deriblant situasjonsbestemt gransking og granskingsstrategier en utviklingsmodell for kriminelle organisasjonerØkonomisk kriminalitet. Ledelse og samfunnsansvar retter seg mot bachelorstudenter på siviløkonomstudier, økonomisk-administrative studier, og kriminologi-, politi- og jusstudier. Den er egnet for nettstudenter som vil tilegne seg en innføring i sentrale teorier om økonomisk kriminalitet og for praktikere som skal gjennomføre undersøkelser, utredninger, forvaltningsrevisjon, gransking eller utvidet revisjon ved mistanke om økonomisk kriminalitet. Boken er også egnet for ledere som vil vurdere kriminelle trusler i og mot virksomheten. Å bekjempe økonomisk kriminalitet forutsetter kunnskap om både kriminaliteten og de kriminelle. Denne boken formidler kunnskap gjennom aktuelle norske eksempler, statistikk, beskrivelser, definisjoner og teorier.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Økonomisk kriminalitet PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Økonomisk kriminalitet.

...iminalitet er det nødvendig med et bredt tverrgående samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Finansdepartementet prioriterer arbeidet mot økonomisk kriminalitet, og på disse sidene er en oversikt over tiltak på finansmarkedsområdet og skatteområdet. Økonomisk kriminalitet utgjer ein liten del av alle registrerte lovbrot. Men mørketala kan vere store. Denne typen kriminalitet kan derfor vere ein alvorleg trussel mot både enkeltpersonar og næringslivet. Like alvorleg er kanskje korleis økonomisk kriminalitet kan true viktige grunnsteinar i samfunnet. For eksempel velferdsstaten og ... De ordinære individuelle motivene for å anmelde kriminalitet er ofte ikke til stede, noe som gjør det vanskelig å oppdage forbrytelsen. Sakene er som regel kompliserte, og mangler gjerne ytre kjennetegn som klart viser at det er snakk om lovbrudd. Les mer om de ulike områdene under økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet i venstremenyen. Hvem begår økonomisk kriminalitet? Hvem begår...