Spesialundervisning i grunnskolen

PRIS: GRATIS
DATO 2010-06-28
FORFATTER Dordy Wilson, Rune Sarromaa Hausstätter, Branca Lie
ISBN 9788245008715
FILSTØRRELSE 5,47 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Spesialundervisning i skolen byr på mange utfordringer. Med denne boka er man bedre rustet til å forstå og møte dem. Gjennom teoretiske perspektiver og konkrete eksempler ønsker forfatterne å legge grunnen for en spesialundervisning som tar enkeltelevens rett til god undervisning på alvor. De belyser spesialundervisningen ved å drøfte en rekke sentrale emner, blant annet sosiale og faglige problemer, holdinger og handlinger, spesialpedagogiske intervensjoner og likeverdig opplæring. Boka gir både teoretiske og praktiske holdepunkter for å drive god spesialundervisning. Boka henvender seg til studenter, lærere og rådgivere i skoleverk og pedagogisk-psykologisk tjeneste, men også til andre som har med spesialundervisning å gjøre i utdanning eller praksisvirksomhet. Dordy Wilson er førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark. Rune Sarromaa Hausstätter er professor ved Høgskolen i Lillehammer. Branca Lie er førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Spesialundervisning i grunnskolen PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Spesialundervisning i grunnskolen.

...r tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på spesialundervisning. gi eleven spesialundervisning slik det er beskrevet i enkeltvedtaket og IOP-en lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til eleven en gang i året sørge for at foreldrene og eleven får veiledning om hva vurdering med og uten karakterer innebærer, før de bestemmer seg Spesialundervisning i grunnskolen Du har rett på spesialundervisning dersom du ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Hvis du er under 15 år, er det dine foresatte som søker om spesialundervisning. God spesialundervisning er helt nødvendig. Det sikrer at elever som trenger spesial- undervisning når sitt fulle potensiale - at de lærer, trives, utvikler selvtillit og troen på seg selv, og den gir dem muligheten til å nå drømmene sine i fremtiden. Til tross for dette får Pedverket Kompetanse tilbyr privat spesialundervisning for elever med varierte lærevansker...