Samfunnsmedisin

PRIS: GRATIS
DATO 2008-07-08
FORFATTER
ISBN 9788205344594
FILSTØRRELSE 11,69 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Samfunnsmedisinen arbeider med helsespørsmål på gruppenivå. Målet er å fremme folkehelse på basis av medisinsk og samfunnsvitenskapelig kunnskap ved å forebygge helseskade og å legge forholdene til rette for at flest mulig skal få best mulige helsemessige betingelser. Samfunnsmedisiner skrevet av 53 sentrale fagpersoner og er beregnet som lærebok for norske medisinstudenter og for leger med medisinsk utdanning fra utlandet. Den er også tenkt som håndbok for andre yrkesgrupper som har sitt virke innenfor samfunnsmedisin, folkehelsearbeid, helseforvaltning og miljøarbeid. Det er lagt spesiell vekt på de generelle prinsippene og på å gi henvisninger til hvor oppdatert detaljkunnskap til enhver tid kan finnes.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Samfunnsmedisin PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Samfunnsmedisin.

...de som har sin oppmerksomhet rettet mot helsetilstanden i hele eller deler av befolkningen og på livsmiljøet og samfunnsforholdene befolkningen lever i. Faget bygger på erkjennelsen av at det er en sammenheng mellom helse og samfunn. Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart! Den private innboksen i portalen forsvinner i ... Samfunnsmedisin inkluderer kunnskap om hvordan sosiale, økonomiske og kulturelle forhold påvirker befolkningens helsestatus, og om ulike helseoppfatninger. Kunnskap om forebyggende og helsefremmende tiltak på ulike nivåer i samfunnet er en del av faget. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo ... Nyheter. Konferanser og kurs Samfunnsmedisin handler om slike sammenhenger og om helsemessige konsekvenser av det som skjer omkring oss. Samfunnsmedisin skiller seg fra individorienterte tjenester ved at oppmerksomheten i større grad er rettet mot befolkningsgruppe...